Sidebar

25
čen, po
31 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Šredlová Leona, r. 1995
Rozhodnutí o uznání předmětů z předchozího studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 02. 05. 2018

Šredlová Leona, r. 1995
Rozhodnutí ve věci přestupu se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 27.2.2018

Abeuova Daiana, r. 1995
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 5.2.2018

Hlavatý Jan, r. 1987
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 13.12.2017

Obluk Jakub, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Stanislav Jakub, r. 1987
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Tisotová Klára, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Dušková Kristýna, r. 1996
Rozhodnutí ve věci uznání předmětů z předešlého studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 30.11.2017.

Janáková Markéta, r. 1996
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Dalibor Antonín, r. 1994
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Ferko Pavel, r. 1994
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Josífek Lukáš, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Poláková Michaela, r. 7.1.1986
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 21.11.2017

Leiderman Kseniia, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Drugdová Kristýna, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Pavel David, r. 1995
Rozhodnutí ve věci zanechání studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 7.11.2017