Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Bárta Milan, r. 1976
Dopis od oborové rady se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 17.7.2017. Sejmuto: 31.7.2017.

Kubát Jan, r. 1994
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 14.6.2017. Sejmuto: 29.6.2017.

Kazantsev Alexandr, r. 1992
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 14.6.2017. Sejmuto: 29.6.2017.

Kazantsev Alexandr, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 7.6.2017. Sejmuto: 22.6.2017

Nečasová Michaela, r. 1990
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 7.6.2017. Sejmuto: 22.6.2017.

Yusuf EL-Sahlol, r. 1986
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 2.6.2017. Sejmuto: 19.6.2017.

Veronika Frková, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 2.6.2017. Sejmuto: 19.6.2017.