Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

I. Odkazy: 

II. Kontakty, řešení problémů s informačním systémem:

  1. Problémy s přihlášením: is@rt.ujep.cz (správce Stag na UJEP)
  2. Problémy se studijními plány, zápisem předmětů atd. - ff@rt.ujep.cz (Správce Stag na FF UJEP - dr. Koumar)
  3. Problémy s rozvrhem (rozvrhové akce, kapacita předmětů aj.) - lze se obrátit na rozvrhář jednotlivých kateder FF UJEP - Mgr. Jehličková (KGER), dr. Zábranský (KHI), Mgr. Musil (KPF), Mgr. Škvára (FJC) - aktuální v odkazu "Adresář a konzultace" na webu FF.

III. Informace pro pedagogy:

Aktuální termíny:
  • do 29.9. 2017 - otevřena možnost úpravy informací o předmětech vyučovaných v zimním semestru 2017/18 (úpravy může realizovat garant předmětu po přihlášení do systému STAG.  Pro konkrétní představu o postupu editace lze použít stručný NÁVOD.  
  • do 31.8. 2017  - možnost požádat o zařazení a změnu celkové charakteristiky předmětů ve studijních plánech akademického roku 2017-18. Úpravy se týkají zařazení předmětu ve studijním plánu (jiný ročník, jiný semestr), změn dotace předmětu (tj. počet přednášek, seminářů, cvičení či změna výše kreditních bodů u PVK aj.). Podněty k těmto změnám se realizují prostřednictvím odůvodněné žádosti od vedoucího katedry zaslané prostřednictvím RT-systému proděkance pro studium - ff@rt.ujep.cz .
  • do 22.8. 2017 - možnost požádat o otevření povinně volitelného kurzu pro ZS 2016/17. Žádost o otevření kurzu (a jeho zařazení do IS Stag) se realizuje prostřednictvím rozvrhářů jednotlivých kateder - dr. Jehličková (KGER), dr. Zábranský (KHI), Mgr. Musil (KPF),  Mgr. Škvára (FJC).
Materiály: