Sidebar

20
zář, st
26 Aktuality

Přijímací řízení ke studiu na FF UJEP na akademický rok 2017/2018

26. ledna 2017
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

do 31. března 2017
Doručení přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu
na FF UJEP (rozhodující je datum doručení)

do 21. dubna 2017
Doručení přihlášky do doktorského studia na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP
(obory České dějiny, Tschechische Geschichte a Německá literatura)

5. - 9. června 2017
Přijímací zkoušky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FF UJEP

7. června 2017
Přijímací zkoušky k doktorskému studiu na katedře historie FF UJEP

14. června 2017
Přijímací zkoušky k doktorskému studiu na katedře germanistiky FF UJEP

17. srpna 2017
Zápis do 1. roku prezenčního studia
Studenti kombinované formy studia budou o termínu zápisu informování e-mailem.

6. září 2017
2. kolo přijímacích zkoušek
(pouze na obory nenaplněné v 1. kole)