Sidebar

20
zář, st
26 Aktuality

avi Prezentace pro studenty 1. ročníků

Vážení zájemci o studium na Filozofické fakultě UJEP,
děkanka fakulty doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. vyhlásila přijímací řízení na akademický rok 2017/2018 a stanovila podmínky k přijetí ke studiu.

pdf Harmonogram 2. kola přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018

pdf Podmínky 2. kola přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018

pdf Podmínky 1. kola přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018

Přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení přijímáme do 14. 8. 2017.

Neváhejte, na naší fakultě se určitě najdete! My Vám v tom rádi pomůžeme.

Dotazy

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Tel.: 475 286 466 a 475 286 467

Těšíme se na Vás!