Sidebar

24
úno, so
46 Aktuality

avi Prezentace pro studenty 1. ročníků

Vážení zájemci o studium na Filozofické fakultě UJEP,
děkanka fakulty doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. vyhlásila přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a stanovila podmínky k přijetí ke studiu.

pdf Podmínky 1. kola přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019
pdf Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2018.
Neváhejte, na naší fakultě se určitě najdete! My Vám v tom rádi pomůžeme.
Můžete si také vybrat některé z dvouoborových studií, které nabízíme v kombinaci s Přírodovědeckou fakultou nebo Pedagogickou fakultou.

Den otevřených dveří - čtvrtek 25. 1. 2018

8:30 - 12:00 - průběžné informace o organizaci dne otevřených dveří a studiu na fakultě ve vestibulu mezi budovami A a B (informační stánek s materiály)

9:00 - Souhrnná prezentace FF UJEP v přednáškovém sále A 118 v budově A. Podány budou základní informace týkající se studia na FF UJEP (mj. přehled otevíraných studijních oborů) a činnosti Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Prezentace kateder FF UJEP v 10:00 h a v 11:00 h v učebnách kateder
katedra historie - učebna A 204
katedra germanistiky - učebna B 114
katedra politologie a filozofie - učebna B 203

Prezentované programy a obory

 • tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě – obory:
 • Interkulturní germanistika
 • Dokumentace památek
 • Historie (jednooborové)
 • Kulturní historie
 • Základy humanitní vzdělanosti – estetika
 • tříleté bakalářské studijní programy v kombinované formě – obory:
 • Interkulturní germanistika
 • Historie (jednooborové)
 • Archivnictví a spisová služba
 • Dokumentace památek
 • tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě – obory otevírané v kombinacích*):
 • Filozofie
 • Historie
 • Německý jazyk a literatura
 • Politologie
 • Společenské vědy
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě – obory:
 • Kulturní historie
 • Učitelství historie pro SŠ
 • Politická filozofie
 • Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě – obor:
 • Historie (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě – obory otevírané v kombinacích*):
 • Historie
 • Společenské vědy
 • Učitelství historie pro SŠ
 • Učitelství společenských věd pro SŠ
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • čtyřleté doktorské studijní programy Historické vědy obor České dějiny, Historische Wissenschaft obor Tschechische Geschichte (studium uskutečňováno v německém jazyce) a Filologie obor Německá literatura v prezenční i kombinované formě.

Dotazy

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Tel.: 475 286 466 a 475 286 467

Těšíme se na Vás!