Sidebar

21
kvě, po
35 Aktuality

Akademický senát fakulty (AS) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 a 27 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách). Člena akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce, z nichž nejméně jednu třetinu, nejvýše však jednu polovinu tvoří studenti. AS schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávu, dlouhodobý záměr jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty, podmínky pro přijetí ke studiu atd.

pdf Volební řád AS FF UJEP

pdf Jednací řád AS FF UJEP

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS

zip Podklady pro jednání senátu (zaheslovaný zip)

Členové Akademického senátu

- komora akademických pracovníků

  • PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. (jiri.koumar@ujep.cz)
  • Mgr. Eva Krovová (eva.krovova@ujep.cz)
  • Mgr. Joserf Märc (cram@volny.cz)
  • Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (jakub.patek@ujep.cz) - předseda
  • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (martinvesely@centrum.cz)

- studentská komora

  • Jan Grisa (jan.grisa@ujep.cz)
  • Michal Jirman (michaljirman@gmail.com)
  • Jiří Myroniuk (Jimyr15@seznam.cz) - místopředseda
  • Radek Rákos (kedar012567@seznam.cz)