Sidebar

17
říj, út
57 Aktuality

Ve středu 18. října 2017 ve 13:00 hod proběhnou v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UJEP.

Studenti se dostaví hodinu před konáním imatrikulace.

Přijďte prosím ve společenském oděvu.

Zároveň oznamujeme, že v tento den od 11:00 odpadá výuka studentů 1. ročníků studia.

Rodinným příslušníkům bude vstup umožněn 15 minut před zahájením imatrikulace.

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit, omluvte se prostřednictvím e-mailu na studijním oddělení FF UJEP, a to nejpozději do 16. 10. 2017.

Ve středu 18. října 2017 ve 13:00 hod proběhnou v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UJEP.

Studenti se dostaví hodinu před konáním imatrikulace.

Přijďte prosím ve společenském oděvu.

Zároveň oznamujeme, že v tento den od 11:00 odpadá výuka studentů 1. ročníků studia.

Rodinným příslušníkům bude vstup umožněn 15 minut před zahájením imatrikulace.

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit, omluvte se prostřednictvím e-mailu na studijním oddělení FF UJEP, a to nejpozději do 16. 10. 2017.

Vyšly nové knihy

V rámci edičních řad Filozofické fakulty vyšly tyto nové knihy:

nové Tomáš Okurka, Vynikající hospodářský a národní čin, 293,- Kč
Hynek Tippelt, Výklad afektů. K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, 349,- Kč
Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování, 179,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, 289,- Kč
Ivan Štern, Ošidnosti odpovědné svobody - I. část, cena 299,- Kč
Pavel Maškarinec - Petr Bláha (eds.), Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, cena 249,- Kč
Martin Šimsa (edd.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, cena 459,- Kč
Aleš Havlíček (vyd)., Svoboda od antiky po současnost (Studia politologica), cena 270,- Kč
Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (Studia philosophica), cena 141,- Kč
Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. díl (Studia philosophica), cena 498,-Kč
Petr Hrubý, Vít Honys, Šlechtické sepulkrální památky Lounska (Studia historica), cena 398,- Kč

a mimo své ediční řady vydala FF rovněž titul:
Rudolf Kučera, Politologická historie demokracie, cena 198,- Kč

Knihy budou již brzy k dostání v Knihkupectví UJEP či na internetovém knihkupectví Kosmas. Již nyní si je můžete objednat u ediční referentky Mgr. Ivany Kočové (ivana.kocova@ujep.cz)