Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
tel.: 475 286 512
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986-1989 studium na Fakultě žurnalistiky UK Praha
 • 1989-1996 magisterské studium na Evangelické teologické fakultě UK (ETF UK)
 • 1993-1994 studijní pobyt v Německu (Philipps Universität Marburg, 2 semestry)
 • 1995 studijní pobyt v Německu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1 semestr)
 • 1999-2005 student denního postgraduálního programu na ETF UK, obor religionistika
 • 2003-2012 odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (do 2006 katedra společenských věd Pedagogické fakulty tamt., pro religionistiku a etiku, od 2.2007 úvazek 100 %, předtím 40 %)
 • od 2005 odborný pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia, úvazek 30 %)
 • 2011-2012 habilitační řízení na ETF UK v Praze (úspěšne zakonečno 5.4.2012)
 • od 2012 docent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (úvazek 100 %)

Odborná specializace

 • religionistika – dějiny náboženského myšlení, hebrejské tradice a jejich reflexe, teorie studia náboženství, monoteismy na Západě
 • filosofie náboženství – kontakty mezi židovským a řeckým myšlením, filosofická transformace náboženských idejí v novověkém myšlení, řecká, římská a křesťanská filosofie dějin
 • etika – obecné dějiny etiky, ekologická etika

Výzkum

 • 1) inovace kurzu Religionistika I a II, tutor FF/HS v projektu Corona Culturae –  Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (CZ.1.07/2.2.00/28.0285), MŠMT, OPVK 2.2 – 2012–2014
 • 2) odborný spolupracovník v projektu „Centrum excelence“ (P401/12/G168), GAČR, 2012–2018
 • 3) řešitel projektu „Jeruzalém a Athény“, Stimulace ve vědě a výzkumu na FF UJEP, 2011
 • 4) účast na rozvojovém programu „Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“ MŠMT, 2010
 • 5) odborný spolupracovník v projektu „Centrum biblických studií“ (LC 538), MŠMT, 2005–2011
 • 6) řešitel projektu „Současný přístup k hebrejské profétii“ (333/2002/A-TFP/ETF), GAUK, 2002

Publikační činnost

Monografie

 • 1) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace, Ústí nad Labem: FF UJEP 2012, ISBN: 9788074145483.
 • 2) Der Streit um die Prophetie,Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012, ISBN: 978-3-8300-6334-6.
 • 3) Proroci, jejich slova a jejich svět,Praha: Vyšehrad 2009, ISBN: 978807021948.
 • 4) Zlomky L.K.: 166 otázek Ludvíku Kunderovi (s 18 apendixy),Brno: Masarykova univerzita 1993.

Studie

 • 1) Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia. I. Praha 2001, str. 265–268
 • 2) Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10
 • 3) Maxima prorockého poslání: Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, 2, 12 (2002), str. 110–137
 • 4) Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví. Brno: CDK 2003, str. 119–123
 • 5) Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, 1, 11 (2003), str. 3–34
 • 6) Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace. Brno: CDK 2003, str. 38–56
 • 7) Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, 3, 1 (2003), str. 3–7
 • 8) Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM]
 • 9) Sofofilie, Ergo, 2, 7 (2005), str. 43-49
 • 10) Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, 1, 13 (2005), str. 85–104
 • 11) Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, 56,  2006, str. 45-48
 • 12) Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12
 • 13) Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225
 • 14) Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe In: Marx - životnost iluze? Ergo, 1, 8 (2006), str. 111–121
 • 15) První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str.150–160
 • 16) Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35
 • 17) Šibbólaet, Ergo, 2, 9 (2007), str. 37–44
 • 18) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70
 • 19) Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202
 • 20) Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96
 • 21) České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, 2, 11 (2008), str. 44–46
 • 22) Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech. Brno: CDK 2009, str. 57–66
 • 23) Osudy osudu, VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), in: Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32
 • 24) Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe, 1, 16 (2010), str. 23–41
 • 25) Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011. Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382
 • 26) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70
 • 27) Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376
 • 28) Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281
 • 29) Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36
 • 30) Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242.
 • 31) Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68.
 • 32) Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216.
 • 33) Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112.
 • 34) Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89.
 • 35) Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina, Chron, květen 2015 [elektronicky].
 • 36) The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266.
 • 37) Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86.
 • 38) Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4
 • 39) Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61-102.
 • 40) Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41
 • 41) Utrakvismus v dějinném procesu symbolizace, in: M. Šimsa (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí n. L.: FF UJEP 2017, str. 220–244

Recenze

 • 1) Letmé dějiny hebrejského národa (A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, roč. 2/1996, str. 77–78;
 • 2) Židé ve starověku (S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1 roč. 2/1996, str. 90-91;
 • 3) Dějiny izraelských počátků (N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1/1998, str. 97–99
 • 4) Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun [recenze] Teologická reflexe č.1 roč. 16, (2010), str. 93–94
 • 5) Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170

Překlady

 • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.
 • Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.
 • Walter Gross – Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.
 • Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha: Vyšehrad 1999 (část hesel).
 • Hans Küng – Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).
 • Hans Küng – Josef van Ess, Křesťanství a islám: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem).
 • Hans Küng – Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Hans Küng – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří: Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).
 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 4. vyd. 2015.

Články

2018

Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie, Religio, č. 1, 21 (2018), str. 22–25.

2017

Slava Slavy: Jan Kollar i jevo issledovanije religii Slavjan, Veche 29 (2017), str. 31–37.

Saturnský prapříběh revoluce, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 1 (2017), str. 5–17. on-line

Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41. on-line

2016

Wo ist die Transzendenz zu finden?, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe III, plus Gottes Gesalbte: Prieser, Könige, Propheten, Solus Christus neu gelesen. Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2016, s. 203–211. on-line

Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno, Teologická reflexe, č. 2, 22 (2016), s. 126–144.

Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61–102.

Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4.

2015

Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86. on-line

The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266. on-line

Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky]. on-line

2014

Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89. on-line

Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112. on-line

Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216. on-line

Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68. on-line

2013

Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242. on-line

Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.

O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 15. a 19. stoletím, Veche 25 (2013), str. 80-90. on-line

Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

2012

Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

2011

Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011, Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382.

2010

Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41.

2009

Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.

Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech, Brno: CDK 2009, str. 57–66.

2008

České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, č. 2, 11 (2008), str. 44–46.

Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

2007

Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.

Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.

Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35.

2006

První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str. 150–160.

Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze? Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.

Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, č. 56, 2006, str. 45-48.

2005

Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225.

Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12.

Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, č. 1, 13 (2005), str. 85–104. online

Sofofilie, Ergo, č. 2, 7 (2005), str. 43-49.

2004

Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM].

2003

Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, č. 3, 1 (2003), str. 3–7.

Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace, Brno: CDK 2003, str. 38–56.

Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, č. 1, 11 (2003), str. 3–34. online

Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví, Brno: CDK 2003, str. 119–123.

2002

Maxima prorockého poslání, Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, č. 2, 12 (2002), str. 110–137.

Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď,Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

2001

Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia, I., Praha 2001, str. 265–268.

Editace

 • Provincie a periférie,Ergo č. 1, 2007
 • Filosofie jako způsob spirituality,Ergo č. 2, 2005
 • Pouštěj svůj chléb po vodě: Sborník k narozeninám Milana Balabána,Brno: CDK 1999

Ostatní

 • Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh?. Heršpice: Eman 2001, str. 46-53
 • holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met, in: P. C. A. Morée; T. Trusina (eds.), Milan Machovec, přel. P. C. A. Moréé, in: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Heršpice: Eman 2001, str. 53-61.
 • nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167-173

Samostatné přednášky v zahraničí

 • Slava slavy: Jan Kollar i jego issledovanie religii Slavjan, Pjatye meždunarodnye čtenija po istorii russkoj filosofii "Slavjanskaja ideja v istorii i sovemennosti: K 150-letiju slavjanskovo sjezda", St. Petersburg (Ruská federace) 29. 9. 2017
 • Das Subjekt als Objekt der Religionsgeschichte, Les objets de l’histoire des religions, 6. 11. 2015 v Ženevě (Švýcarsko)
 • Last und Gewinn der religiösen Desorientierung, Transforming Religion,  European Society for Philosophy of Religion, 20. konference 28.-31. 8. 2014 v Münsteru (SRN)
 • Religioznyje korni ponjatija indiviualnosti u S. Franka, konference "Semjon Ljudvigovič Frank: Německij kontext russkoj filosofii", 10. říjina 2013, St. Petersburg (Ruská federace)
 • Chelčickij i Tolstoj: O něnasilii posredi nasilija ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Kulatý stůl: Recepce české kultury v Rusku, 6. května 2013, St. Petersburg (Ruská federace)
 • Idol, Mediation und Objektheit, Religion after Metaphysics? 16th conference of the European Society for Philosophy of Religion (ESPR) 1.-4.9. 2006 v Tübingen (SRN)

Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

 • Lutherův rozum, filosofické sympozium "Re/forma/ce", Ústí nad Labem 25. listopadu 2017
 • Moc zdrojem sama sobě?, VI. interdisciplinární písecká konference, Písek 12. října 2017
 • Bazální prorocké zprávy ve starozákonní literatuře, konference "Proměny proroctví v židovském myšlení", Praha 12. října 2017
 • Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible,  in Olomouc on June 15-16, 2017 (June 15)
 • Saturnský prapříběh revoluce, filosofické sympozium "Revoluce", Ústí nad Labem 27. května 2017
 • Commissioning of the prophet to harden the people, Interactions and Interpretation, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible  Held at Charles University, Protestant Theological Faculty, Černá 9, P Prague May 4–5, 2017 (May 5)
 • Textem ke zkušenosti, filosofické sympozium "Filosofický text", Ústí nad Labem 26. listopadu 2016
 • Opravdu o pravdu?, V. interdisciplinární písecká konference: Jan Hus - Dílo, kontexty, interpretace, Písek, 22. října 2016
 • Symbolizace „Corpus et Sanguis Domini“, aneb Co měli společného Hus a husitství?, IV. interdisciplinární písecká konference, Písek, 6. října 2015
 • Odluka církve od laického státu, Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení", III. interdisciplinární písecká konference, Písek 9. října 2014
 • Neználek - filosofie pro děti, konference "Filosofické procházky českou a ruskou literaturou", Ústí nad Labem 30. října 2013
 • Nepředmětnost víry předmětem myšlení, II. interdisciplinární písecká konference, Písek 10. října 2012
 • Iústinos a proroci, Patristická konference 2012, Olomouc, 20.-21. září 2012
 • Osudy osudu, konference při příležžitosti 80. narozenin prof. Milana Balabána, ETF UK, Praha 9.10.2009
 • Globus se topí v kosmu, konference Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 19.11.2008 (Centrum globálních studií AV ČR)
 • Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství, Patristická konference 2008, Olomouc 7.-8.11.2008