Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

NAKI - Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele

NAKI - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

TERRA SACRA INCOGNITA - studentský grantový projekt - dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany

REVITALIZACE KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KONOJEDECH U ÚŠTĚKU - spolupráce při stavební obnově kostela v Konojedech. FF UJEP je partnerem  projektu EHP fondů.