Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti poskytujeme zaměření stávajícího stavu nejen historických budov společně s následným vytvořením výkresové dokumentace v prostředí CAD.

3D dokumentace laserovým handyscanem

Moderními technologiemi jsme schopni vytvořit  3D model drobných předmětů a památek,  povrchů apod. Výsledné modely  je možno prezentovat  na webovém rozhraní anebo  ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru.

Geodetické zaměření

Díky profesionálním totálním stanicím  a geodetické GPS jsme schopni komplexního geodetického zaměření s vytvořením výkresové dokumentace ve formátech CAD. Tato technologie je ideální nejen pro zaměření budov, ale například i nálezových archeologických situací či terénních profilací.

Digitální pozemní fotogrammetrie

Naše profesionální fotografické, hardwarové a softwarové vybavení nám umožňuje praktikovat tuto moderní metodu dokumentace bez nutnosti aplikace klasických analogových měřících technik. Díky ní jsme schopni za pomoci podrobné fotodokumentace vytvořit v krátkém časovém horizontu digitální 3D model vybraného objektu či jeho části.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení nám umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně následných úprav v softwarech Adobe či Zoner.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení jsme schopni digitalizovat archiválie a tiskoviny až do formátu A1

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým a filmovým vybavením a díky počítačové pracovní stanici pro zpracování obrazových dat včetně audio mixážního pultu a odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování vytváření a zpracování všech foto, audio a video formátů.