Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home Archiv akcí

Votrag von Prof. Dr. Karin Kleppin (Bochum) 17.5.2016

Am 17. Mai 2016 fand um 18 Uhr an der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Prag der Votrag von Frau Prof. Dr. Karin Kleppin aus der Ruhr-Universität Bochum zum Thema "Stressreduktion bei Sprachprüfungen" statt. In der nachfolgenden Diskussion wurde u.a. ausführlicher die Frage diskutiert, wie man das Sprachpotenzial bei Deutschlernenden am besten erkennen kann. An der lebhaften Diskussion beteiligten sich mehr als 20 ZuhörerInnen, darunter Studierende und DozentInnen aus dem hiesigen Institut für Germanistik sowie auch DeutschlehrerInnen aus den Schulen in Ústí und naher Umgebung. Der Vortrag in den Räumlichkeiten der Universität war der Höhepunt eines ganzen Tages, der der deutschen Sprache gewidmet und vom Goethe-Institut im Rahmen der Sprachkampagne "Šprechtíme" organisiert wurde.
Ausstellung „Gustav Klimt – Wegbereiter der Moderne“ 16.2.-31.3.2016

Von 16.02. bis 31.03.2016 findet in den Räumlichkeiten der Wissenschaftlichen Bibliothek die deutsch-tschechische Ausstellung "Gustav Klimt - Wegbereiter der Moderne" statt.

Nähere Informationen http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-aktuality

Přednáška dr. Martina Koláře 23.3.2016

Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Rakouskou knihovnou UJEP Vás zve 23.3.2016 od 17h. na přednášku dr. Koláře (FUD) na téma „Art Nouveau a Gustav Klimt - odraz v české kulturní paměti“ ku příležitosti výstavy k dílu Gustava Klimta, pořádané v prostorách Vědecké knihovny.

Bližší informace http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/470-prednaska-klimt

Autorenlesung von Milena Michiko Flašar 9.3.2016

Österreich-Bibliothek UJEP in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik FF UJEP und dem ÖKF Prag laden Sie am  9.3.2016um 17 Uhr ins Café  C'UP coffeeupzur Autorenlesung von Milena Michiko Flašar, die aus ihrem Roman „Ich nannte ihn Krawatte“ lesen wird.

Nähere Informationen http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/472-flašar-autorenlesung

Ausstellung „Gustav Mahler und Wien“ 5.1.-14.2.2016

Die Österreich-Bibliothek UJEP in Zusammenarebeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag lädt Sie zur Besichtigung der Ausstellung „Gustav Mahler uns Wien“ in den Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek vom 5.1. bis 14.2. 2016 ein.

Nähere Informationen http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/432-výstava-gustav-mahler-a-vídeň-2

Vortrag von Prof. Peter Kampits 11.11.2015

Das Institut für Germanistik in Zusammenarbeit mit der Österreich-Bibliothek UJEP und dem Österreichischen Kulturforum in Prag lädt Sie am 11.11.2015 zurm Vortrag von Prof. Peter Kampits aus Wien zum Thema „Das zwiespältige Gesicht des Biedermeier“ ein.

Nähere Informationen http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/404-přednáška-prof-kampitse

Österreich-Quiz 27.10.2015

Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP vyhlašuje kvíz zaměřený na reálie Rakouska.

Výherce získá poukázku na nákup knih v knihkupectví UJEP. Losování proběhne 27.10.2015.

Bližší informace http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/400-österreich-liest-österreich-quiz

Návštěva německého velvyslance na FF UJEP 19.5.2015

Německý velvyslanec přijel na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem osobně podpořit aktivity vedoucí k rozšíření a zkvalitnění výuky německého jazyka na základních a středních školách.

Ne poněmčení českého národa, ale rozšíření znalosti jazyka našeho souseda a největšího obchodního partnera bylo smyslem návštěvy velvyslance SRN v Ústí nad Labem.

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven se na závěr svého dvoudenního pobytu v Ústí nad Labem dne 19. května 2015 na vlastní přání zúčastnil společného jednání Pracovní skupiny pro podporu výuky německého jazyka a Ústeckého fóra učitelů.

Obě uskupení – pracovní skupina i fórum – byly před časem založeny z iniciativy magistrátu města a katedry germanistiky FF UJEP a mají za cíl vytvoření a rozběhnutí systému podpory výuky němčiny, neboť znalost právě německého jazyka je základním předpokladem prosperity regionu, města a občanů.

Od mnoha našich absolventů máme ověřeno, že jim znalost němčiny otevřela dveře ke kariérám v německých firmách, investujících v Česku, nebo ve firmách orientovaných na německý trh,“ potvrdila vedoucí katedry doc. Renata Cornejo.

Tato skutečnost se ovšem týká jak absolventů vysokých škol, tak i všech středních škol a učilišť odborného a technického zaměření. Bohaté možnosti uplatnění v blízkém zahraničí však právě kvůli nízké jazykové kompetenci potenciálních uchazečů zůstávají nevyužity.

Rozšíření a zkvalitnění výuky němčiny na základních a středních školách tak bylo hlavním tématem setkání, jehož se vedle německého velvyslance, doc. Renaty Cornejo a dr. Jana Kvapila z iniciující katedry germanistiky a za magistrát náměstkyně pro školství Bc. Jany Bohuňkové zúčastnili i zástupci Euroregionu Labe/Elbe, Průmyslové a obchodní komory ze Saské Kamenice (Chemnitz), pražského Goethe-Institutu, ústeckého Collegia Bohemica a dalších institucí majících zájem o změnu nepříznivého trendu ve výuce němčiny. Nechyběli přirozeně ani někteří učitelé němčiny z Ústí nad Labem a jeho okolí.

Vlastní jednání, které se neslo ve velmi praktickém duchu, zahájili děkan filozofické fakulty doc. Aleš Havlíček a prorektor pro vnější vztahy doc. Zdeněk Radvanovský.

Z nadšení a erudovanosti všech účastníků debaty bylo zřejmé, že se jak ústečtí studenti a studentky učitelství, tak již stávající učitelé a učitelky němčiny mohou těšit na první konkrétní opatření a kroky.

Díky existenci této pracovní skupiny budeme moci našim studentům již na začátku zimního semestru nabídnout speciální workshopy o motivování žáků k učení němčiny,“ dodala na závěr doc. Cornejo.Vortrag von Dr. Jan Kvapi 27.4.2015

Am 27.04.2015 fand im Vortragssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP (Universitätscampus, Freihandapparat)  in Zusammenarbeit mit der Österreich-Bibliothek der Vortrag zur Entstehung und Geschichte der Kaiserhymne „Gott erhalte unsere Kaiser“ von Dr. Jan Kvapil (Institut für Germanistik FF UJEP) statt. Der Vortrag in tschechischer Sprache wurde im Rahmen der Wissenschaftstage der UJEP 2015 und zum Anlass des 25. Jubiläums des Instituts für Germanistik realisiert. Anschließend wurden allen Interessenten die aktuellen Bestände der Österreich-Bibliothek von Mgr. Roman Opat  vorgestellt (Präsentation und Führung vor Ort). Nähere Informationen unter  http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/353-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-i-rakousk%C3%A9-hymn%C4%9B-s-n%C3%A1slednou-prohl%C3%ADdkou-rakousk%C3%A9-knihovny.

Deutsch-tschechische Lesung von Stanislav Struhar 11.3.2015

Am 11.03.2015 fand im Café Resslovka (neben dem Universitätscampus) in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum Prag die deutsch-tschechische Lesung des österreichischen Autors Stanislav Struhar aus Wien. Der österreichische Autor tschechischer Herkunft las aus seinem letzten Roman „Das Gewicht des Lichts“ (2014) und dessen tschechischer Übersetzung „Váha světla“ (2014) sowie seiner zweisprachigen Gedichttrilogie „Der alte Garten/ Stará zahrada“ (2011). Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/332-nemecko-ceske-cteni-stanislava-struhara.Vortrag von Wolfgang Theis 3.11.2014

Am 03.11.2014 fand im Universitätscampus (Raum MF 01.32) der Vortrag zum Thema „Vilem Flusser:  Von der Freiheit des Migranten“ von Mag. Wofgang Theis (Linz) statt.  „Migration ist eine kreative Situation. Und eine schmerzhafte. Wer die Heimat verlässt (aus Zwang, oder aus freier Wahl, beides ist schwer zu unterscheiden), leidet. Denn tausend Fäden verbinden ihn mit der Heimat, und wenn diese durchschnitten sind, ist es, als hätte ein chirurgischer Eingriff stattgefunden“ (Flusser, 1994). Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-aktuality

Vortrag von Toumaj Khakpour 15.4.2014

Am 15.04.2014 fand im Literarischen Café der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP der Vortrag zum Thema "Medien und Journalismus in Österreich" von Toumaj Khakpour statt. Toumaj Khakpour schreibt regelmäßig Artikel für die Zeitungen „Der Standard“ und „Wiener Zeitung“ und widmet sich vor allem der Auslandspolitik und der soziale Thematik. Sein Vortrag  vermittelte den Zuhörern einen kritischen Einblick in die österreichische Medienlandschaft.  Nähere Informationen finden Sie unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/240-přednáška-toumaje-khakpoura

Jubiläumsfeier der GFPS in Ústí nad Labem 4.4.2014

Am 04.04.2014 fand im Interhotel Bohemia die Jubiläumsfeier der GFPS statt. Der studentische Verein GFPS feierte ein vierfaches Jubiläum – 30 Jahre der GFPS e.V. in Deutschland, 20 Jahre der GFPS-Polska, 15 Jahre der GFPS-CZ und 10 Jahre der Zusammenarbeit mit Weißrussland. Die GFPS vergibt Stipendien, organisiert Praktika, Tandem-Sprachkurse und veranstaltet trinationale Stipendiatentreffen (sog. Städte-Tage). Mit der diesjährigen Jubiläumsfeier kehrte die GFPS-CZ an ihren Ursprungsort zurück, denn sie wurde 1999 unter dem Namen Janua linguarum reserata von den Aussiger Germanistikstudierenden gegründet. Der feierliche Anlass wurde durch die Übergabe der Zertifikate an GFPS-StipendiatInnen aus den Händen von der Lehrstuhlleiterin Dr. habil. Renata Cornejo unterstrichen, die als Mitbegründerin der Janua linguarum reserata bei dieser Gelegenheit die Schirmherrschaft über die GFPS-CZ übernommen hat.

Eröffnung der Österreich-Bibliothek in Ústí nad Labem 3.4.2014

Am 03.04.2014 wurde in Anwesenheit des  Landeshauptmanns und Bürgermeisters der Stadt Wien Dr. Michael Häupl die Österreich-Bibliothek in Ústí nad Labem feierlich eröffnet. Die Vereinbarung zwischen der UJEP und dem Österreichischen Ministerium für Europa, Integration und Äußeres wurde vom Rektor Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. und dem Gesandten  Mag. Martin Hojni, dem stellvertretenden Missionschef der Österreichischen Botschaft in Prag unterschrieben. Die Errichtung der bereits achten Österreich-Bibliothek auf dem tschechischen Boden wurde durch die großzügige Bücherschenkung der Österreichisch-tschechischen Gesellschaft in Wien ermöglicht, deren Vorsitzender Dr. Michael Häupl persönlich anwesend sein konnte, sowie durch die finanzielle Unterstützung der Prager Zweigstelle der österreichischen Versicherungsanstalt UNIQA. Zu diesem Anlass bot die Philosophische Fakultät in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag der breiten Öffentlichkeit ein breites Angebot an Begleitveranstaltungen (Ausstellung und Vortrag zu Bertha von Suttner, Vorträge zur Geschichte der Stadt Wien im Hinblick auf die gegenseitigen tschechisch-österreichischen Beziehungen, deutsch-tschechische Autorenlesung von Michael Stavarič).

Fotogalerie unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/otevreni_rk

Autorenlesung von Michael Stavarič 3.4.2014

Am 03.04.2014 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag im Senatsaal der UJEP die Autorenlesung von Michael Stavarič. Der österreichischer Autor tschechicher Herkunft stellte das breite Spektrum seines bisherigen Werkes vor und las vor dem aufmerksamen Publikum sowohl aus seinen Kinderbüchern und dem Essayband Europa – eine Litanei als auch aus seinen zahlreichen Romanen. Die anwesende Übersetzerin Tereza Semotamová las ergänzend dazu aus der tschechischen Übersetzung des Romans stillborn (tsch. Mrtvorozená Eliška Frankensteinová) und der eigenen Übersetzung seines letzten Romans Königreich der Schatten. Die Autorenlesung fand zum Anlass der feierlichen Eröffnung der Österreich-Bibliothek in Ústí nad Labem statt und wurde von der Lehrstuhlleiterin doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. moderiert. Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/261-cteni_rk_030414

Ausstellung Bertha von Suttner und Vortrag von Jana Hodurová 2.4.2014

Am 02.04.2014 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag der Vortrag von PhDr. Jana Hodurová (Prag) zu Bertna von Suttner statt. Der Vortrag ging näher auf das Leben und die internationale Bedeutung der österreichischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin für Frieden (1905) ein und eröffnete die deutsch-tschechische Ausstellung „Bertha von Suttner – Ein Leben für Frieden“, die allen interessierten Besuchern vom 02.04. bis 31.05.2014 in den Räumlichkeiten der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP zur Verfügung stand. Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/260-prednaska_rk_020414

Votrag von Wofgang Theis 20.11.2013

Am 20.11.2013 fand im Literarischen Café der Wissenschaftlichen Bibliothek UJEP für Germanistikstudierende und weitere Interessente der Vortrag zum Thema "Frauenfußball in Österreich" von Mag. Wolfgang Theis (Linz) statt.

Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/152-pradnaska_frauenfusball

Lesung von Martin Waltz 9.10.2013

Am 09.10.2013 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag und Museum der Stadt Ústí nad Labem die Lesung von Martin Waltz statt. Der österreichische Schauspieler und Regisseur las in gemütlicher Atmosphäre des Café im Stadtmuseum literarische Texte zum Thema "Frauen. Literarische Apercus aus der Zeit Fin de siècle", u.a. von Peter Altenberg, Bertha von Suttner, Alfred Polgar und Anton Kuh. Nähere Informationen unter http://knihovna.ujep.cz/index.php/en/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/135-frauen

Česko-německá SLAM POETRY SHOW opět v Ústí nad Labem 29./30.10.2013

Dne 29. a 30. října 2013 měli studující germanistiky možnost seznámit se se základy moderního literárního žánru poetry slam. Pod vedením dnes již legendárního německého slamaře českého původu Jaromíra Konečného si vyzkoušeli své kreativní schopnosti při tvorbě vlastních textů a nácviku jejich přednesu dle pravidel poetry slamu.

Letošní ústecký workshop poetry slamu byl výjimečný a jedinečný tím, že se k českým studujícím germanistiky přidali i němečtí studující slavistiky z Univerzity Lipsko. Účastníci workshopu měli možnost představit výsledky své dvoudenní intenzivní práce již tradičně v úvodu večerní česko-německé SLAM POETRY SHOW, která se konala 30.10.2013 ve specifické atmosféře ústeckého Café Alibi. Katedru germanistiky reprezetovaly Julie Houfková, Kateřina Papežová, Pavla Válková a Michaela Kořánová. Pozvání Collegia Bohemica na česko-německý slam v Ústí tentokrát přijali kromě Jaromíra Konečného Petr Váša, Vašek Formánek  a Monika Serbusová z České republiky a Clara Nielsen z Německa. Bližší informace viz  http://www.collegiumbohemicum.cz/akce/358-slam-poetry-show/  

VIDEO:
http://youtu.be/tStSEmD_WJw (úvod Jaromíra Konečného, moderátor Vašek & Julie)
http://youtu.be/jPT3TdlqBYI  (sestřih celým večerem)
http://youtu.be/lQu_UvfFZRA (Petr Váša)

FOTO:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.614714001897658

Den Johanna Gottfrieda Seumeho na ústecké univerzitě 30.10. 2013

Dne 30. října 2013 si připomněla ústecká germanistika dvousté výročí úmrtí německého romantického básníka a cestovatele Johanna Gottfrieda Seumeho (1763 Poserna – 1810 Teplice), který je zajímavý jak pro německou, tak i českou veřejnost. J. G.  Seume nejenže velmi podrobně vypsal svůj pobyt v Čechách ve svém cestopise Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 (Procházka do Syrakus v roce 1802) vydaném roce 1803, ale také během svého léčebného pobytu v severočeských Teplicích zemřel a je zde i pohřben.

Ve středu 30. října přijal pozvání Katedry germanistiky FF UJEP ředitel Zemské centrály pro politické vzdělávání (Landeszentrale für die politische Bildung) v Sasku-Anhaltsku a bývalý poslanec spolkového sněmu a ředitel muzea v Lützenu Maik Reichel. Ve zcela zaplněné Literární kavárně v kampusu přednesl přednášku na téma vztahu J. G. Seumeho k Napoleonovi. V podvečer se Maik Reichel v doprovodu „J. G. Seumeho“ v dobovém obleku přesunul do podkrovního sálu Severočeské vědecké knihovny, v němž ve spolupráci s teplickým patriotem Jiřím Duškem představil širší veřejnosti jeho literární tvorbu. Při této příležitosti poprvé zazněly i dosud nepublikované překlady úryvků jeho děl v českých překladech, které připravil student magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Zdeněk Ďurovce ve spolupráci s pedagogem Dr. Janem Kvapilem.

Germanistiký dýchánek - Otfried Preussler 25.4.2013

Dne 25. dubna 2013 si ústečtí studující germanistiky připomněli v prostorách ústeckého muzea nedávné úmrtíslavného německo-českého autora knih pro děti a mládež Otfrieda Preusslera (20. října 1923 Liberec – 18. února 2013 Prien am Chiemsee) formou literárně zábavného vzpomínkového pásma „Škola čar a kouzel Otfrieda Preusslera“, které připravili pro ústeckou veřejnost pod vedením dr. Jana Kvapila studující magisterského oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu.

Návštěvníci se v jednotlivých vstupech dozvěděli řadu více i méně známých informací o Preusslerově životě a mimo jiné i o rozdílném vnímání jeho tvorby u nás a v Německu. Zatímco v Česku je Preussler znám především jako autor předloh animovaných filmů „Malá čarodějnice“ a „Čarodějův učeň“, v Německu jsou to především pohádkové příběhy o loupežníkovi
Hotzenplotzovi, jehož jméno je odvozeno z německého názvu slezského městečka Osoblaha. Byly rovněž připomenuty Preusslerovy zásluhy v šíření věhlasu Ladova „Kocoura Mikeše“, který byl v Německu v jeho překladu i zfilmován jako loutkový film. Studujícím ústecké germanistiky se zdařilo vytvořit živou koláž informací, obrázků a literárních, filmových i hudebních ukázek, které jako další GERMANISTICKÝ DÝCHÁNEK (GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN) zároveň úspěšně reprezentovaly katedru germanistiky na letošních univerzitních Dnech vědy a kultury. Jmenovité poděkování za přípravu programu patří těmto studentkám a studentům: Zbyněk Ďurovec, Michaela Kořánová, Marta Neoveská, Kateřina Papežová, Dagmar Sieberová, Natália Tyszová, Pavla Válková a Jan Zahrádka.

Germanistický dýchánek - přednáška dr. Jany Valdrové 11.4.2013

Dne 11. dubna 2013 pořádala katedra germanistiky v přednáškovém sále Muzea města Ústí nad Labem další GEMANISTICKÝ DÝCHÁNEK  / GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN, což je nepravidelný cyklus přednášek pro veřejnost na germanistická témata. Tentokrát přijala pozvání jihočeská lingvistka a genderová badatelka Jana Valdrová, jejíž kniha „Kultura genderově vyváženého vyjadřování“ napsaná pro MŠMT před několika lety vyvolala velmi živý ohlas v laické i odborné veřejnosti. Ve své přednášce na téma  „Potíže s diskurzy o ženách a mužích“ nastínila dr. Valdrová problémy a hranice spojené se současnými diskurzy  týkajících se role mužů a žen z pohledu nastavených společenských struktur, role medií i používaného jazyka. „S Janou Valdrovou naše katedra již delší dobu úzce spolupracuje. Vedle pravidelných seminářů pro naše studenty germanistiky u nás např. v roce 2006 vydala vysokoškolskou učebnici "Gender a společnost,“ zdůvodnila výběr hosta vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Do Ústí zajíždím velmi ráda, třeba moje poslední přednáška o přechylování ženských jmen pro studenty bohemistiky a germanistiky se málem zvrhla v novou dívčí válku,“ doplnila Jana Valdrová (http://www.valdrova.cz/).
Vice na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151874362431110.1073741845.194448086109&type=1

                                    

V. Ústecká noc literatury 2.11.2012

Dne 2. listopadu 2012 se konala v Muzeu města Ústí nad Labem V. Ústecká noc literatury, pořádaná Collegiuem Bohemicem ve spolupráci s UJEP a nakladatelstvím Labyrint za finanční podpory Goethe Institutu. Účasníci se měli možnost setkat v tajuplných večerních prostorách s osobnostmi spojenými s Ústím: Leošem Nohou a Hynkem Chmelařem a seznámit se s předními současnými autory a autorkami německé literatury z Gutenbergovy německé čítanky: Ingo Schulze, Karen Duve, Benjamina von Stuckrad-Barre, Christopha Peterse a Juli Zeh.

Deutsch-tschechische Poetry Slam Show 31.12.2012

Am 31. Oktober 2012 fand die deutsch-tschechische pdf Poetry Slam Show im Café Alibi in Ústí nad Labem statt, die jährlich vom Collegium Bphemicum in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Germanistik FF UJEP realisiert wird. Die Moderation übernahm, wie auch in den vorigen Jahren, der deutsche Slamer tschechischer Herkunft Jaromír Konečný (http://de.wikipedia.org/wiki/Jaromir_Konecny). Der Abend wurde durch den Auftritt der Aussiger  Germanistikstudierenden eröffnet, die zwei Tage zuvor in einem Workshop unter der Anleitung von Jaromír Konečný eigene Texte entwickelt und fürs abendliche Vortragen vorbereitet haben.

Autorenlesung von Doron Rabinovici 17.10.2012

Am 17. Oktober 2012 fand am Lehrstuhl für Germanistik in Ústí nad Labem, in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag, die Autorenlesung mit einem der bedeutendsten österreichischen Gegenwartsautoren Doron RABINOVICI statt.

doc Information zum Autor und Werk

avi Ausschnitt aus der Lesung

Ústecký denik

Germanistický dýchánek - přednáška Filipa Stojaníka 24.4.2012

V úterý 24. dubna 2012 promluvil náš student 2. ročníku bakalářského studia Filip Stojaník v Muzeu města Ústí nad Labem na téma "Německé kariéry českých zpěvaček". V této přednášce Filip Stojaník seznámil zhruba třicítku návštěvníků s osudy předních českých zpěvaček, které se různými způsoby prosadily v Německu. Zaměřil se zejména na osudy Hany Hegerové, ale i Judity Čeřovské nebo Yvonne Přenosilové, jejichž německé kariéry nejsou příliš známé. Nastíněny byly rovněž překážky, které tehdejší komunistický režim těmto osobnostem kladl do cesty. Na přednášce zazněly nejen ukázky z jejich tvorby, ale i dosud neznámá a nepublikovaná fakta. Výborně připravená přednáška s řadou nových informací, obrázků a hudebních ukázek.  Tento již druhý GERMANISTICKÝ DÝCHÁNEK / GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN katedry germanistiky FF UJEPse uskutečnil ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem v rámci Dnů vědy a kultury.

Číst dál...

Interaktivní průvodce městem Ústí nad Labem 26.-29.2012

Ve dnech 26.-29. července 2012 se konal v Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP a Collegiem Bohemicem v Ústí nad Labem binacionální workshop „Otevři oči – průvodce po městě jinak“, který uspořádalo pro studující z UJEP v Ústí nad Labem a TU Chemnitz  Česko-německé fórum mládeže.

Číst dál...

Autorenlesung von Julya Rabinowich 23.11.2011

Am 23. November 2011 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, Autorenlesung von Julya RABINOWICH aus ihrem Prosawerk „Die Herznovelle“ statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Zdenka Becker 5.10.2011

Am 5. Oktober 2011 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, Autorenlesung von Zdenka BECKER aus ihrem Roman „Die Töchter der Róza Bukovská“ statt.

Číst dál...

Narozeni v Čechách a na Moravě 4.-25.5.2011

Pod názvem „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“ již přes rok putuje po Německu a Česku mimořádná a v některých ohledech i objevná výstava o světoznámých osobnostech německého původu a jazyka, kterou spolu s krásným katalogem sestavil kulturní referent mnichovského Spolku Adalberta Stiftera dr. Wolfgang Schwarz. V Ústí nad Labem ji měli možnost zájemci shlédnout ve dnech 4.-25.května 2011 v prostorách děkanátu FF UJEP.

Číst dál...

In Böhmen und Mähren geboren 4.-25.5.2011

Von 4. bis 25. Mai 2011 fand vor dem Dekanat der Philosophischen Fakultät, České mládeže 8, die Ausstellung "In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?"

Číst dál...

Dazwischen - Erfahrungen mit der Grenze 4.-28.4.2011

Von 4. bis 28. April 2011 fand vor dem Dekanat der Philosophischen Fakultät, České mládeže 8, die Ausstellung „Na pomezí – zkušenosti z hranici / Dazwischen – Erfahrungen mit der Grenze“ statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Irena Brežná 25.11.2010

Am 25. November 2010 fand in Zusammenarbeit mit der Pro Helvetia-Stiftung in Zürich am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, Autorenlesung von Irena BREŽNÁ statt, die aus ihrem Roman „Die beste aller Welten“ in deutscher und slowakischer Sprache vorlas.

Číst dál...

III. Noc literatury 24.11.2010

V pořadí již III. ústecká Noc literatury se konala letos 24. listopadu 2010 pod záštitou Collegia Bohemica ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP v nových prostorách univerzitního kampusu a byla věnována autorům tvz. migrační literatury.

Číst dál...

Autorenlesung von Michael Stavarič 10.11.2010

Am 10. November 2010 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag in Severočeská vědecká knihovna in Ústí nad Labem die Autorenlesung von Michael STAVARIČ im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Lehrstuhls für Germanistik statt.

Číst dál...

Ausstellung "Gustav Mahler und Wien" 3.-12.12.2010

Von 3. November bis 12. Dezember 2010 fand vor dem Dekanat der Philosophischen Fakultät, České mládeže 8, in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag die Ausstellung Gustav Mahler und Wien statt.

Číst dál...

Poetry Slam Show mit Workshop 1./2.11.2010

Am 1. und 2. November 2010 fand am Lehrstuhl für Germanistik FF UJEP in Ústí nad Labem in Zusammenarbeit mit dem Collegium Bohemicum unter Leitung von Jaromír KONEČNÝ und Christian RITTER ein Poetry Slam-Workshop der Germanistikstudierenden mit anschließender Poetry Slam-Show im Klub Cirkus statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Sabine Gruber 21.10.2010

Am 21. Oktober 2010 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, Autorenlesung von Sabine GRUBER statt, die aus ihrem Roman „Über Nacht“ vorlas.
statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Robert Menasse 13.10.2010

Am 13. Oktober 2010 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, Autorenlesung von Robert MENASSE statt. Der Autor las aus seinem Erzählband „Ich kann jeder sagen“ vor.

Číst dál...

Ausstellung "Wiener Moderne um 1900" 20.4.-28.5.2010

Von 20.04. bis 28.05.2010 fand am Lehrstuhl für Germanistik in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag die Ausstellung "Wiener Moderne um 1900" statt.

Číst dál...

Přednáška Jiřiny Šiklové 10.3.2010

V rámci letošních oslav svého 20. jubilea (spolu)organizuje Katedra germanistiky FF UJEP řadu kulturních, populárně vědeckých a odborných akcí, které jsou nabízeny i širší ústecké veřejnosti.
Dne 10. března 2010 zahájila letošní přednáškový cyklus KGER známá socioložka, publicistka a zakladatelka genderové knihovny v Praze Jiřina ŠIKLOVÁ na téma „Genderové stereotypy v české společnosti“.

Číst dál...

Ausstellung "Josef Hoffmann und Wiener Werkstätte" 6.11.-31.12.2009

Von 6.11. bis 31.12.2009 fand am Lehrstuhl für Germanistik in Ústí nad Labem in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag die Ausstellung "Josef Hoffmann und Wiener Werkstätte. Das Werk des österreichischen Jugendstilarchitekten und -künstlers Josef Hoffman" statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Christoph Braendle 4.11.2009

Am 4. November 2009 fand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag am Lehrstuhl für Germanistik, FF UJEP, České mládeže 8, in Ústí nad Labem Autorenlesung von Christoph BRAENDLE statt.

Číst dál...

Autorenlesung von Katja Fusek 7.10. 2009

7. října 2009 se konalo v 18 hod. v sále beletrie Churchillovy knihovny v Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP česko-německé čtení švýcarské autorky českého původu Katji FUSEK. Moderace: Dr. Renata Cornejo

Číst dál...

Autorenlesung von Milena Oda 12.5.2009

Dne 12. května 2009 pořádala Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Collegiem Bohemicem a Severočeskou vědeckou knihovnaou (přednáškový sál W.Churchilla 3, Ústí nad Labem) autorské čtení s německy píšící autorkou Milenou ODOU. Moderace: Mgr. Blanka Mouralová.

Číst dál...

Výstava "Das Werk von Adolf Loos" 7.4.-15.5.2009

Ve dnech 7.4.-15.5.2009 pořádala Katedra germanistiky ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze, v prostorách děkanátu FF a PF UJEP v Ústí nad Labem, výstavu s názvem "Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka".

Číst dál...

Autorenlesung von Inka Bach 8.10. 2008

8.10.2008 se konalo od 16:00 v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem v rámci filmového festivalu Femina Fest ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP autorské čtení německé autorky Inky BACH. Úvodní slovo: Dr. Jana Hrdličková, z českého textu četla: Sebastiana Hájková, moderovala: Mgr. Blanka Mouralová, překlad textu „Štastná Marie“: Tomáš Svoboda.

Číst dál...

Autorenlesung von Elisabeth Reichart 11.3.2008

Am 11.3.2008, um 18 Uhr, fand am Lehrstuhl für Germanistik der FF UJEP in Ústí nad Labem in der Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Prag die Autorenlesung der österreichischen Autorin Elisabeth REICHART, die aus ihrem Roman „Das Haus der sterbenden Männer“ vorlas. Moderation: Dr. Renata Cornejo.

Číst dál...

Autorenlesung von Josef Haslinger 12.4.2007

JOSEF HASLINGER - ERLESEN

Am 12. 4. 2007 um 17 Uhr hat Josef HASLINGER am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ústí nad Labem in einer außerordentlichen Lesung persönlich aus seinem Oeuvre vortragen.

Číst dál...

Autorenlesung von Frauke Lind 6.3.2007

Am 06. März 2007 fand um 15.00 Uhr im Raum 143 am Lehrstuhl für Germanistik, Philosophische Fakultät UJEP mit freundlicher Unterstützung des Österreichischen Kulturforums in Prag Autorenlesung der deutsche Autorin und Märchenerzählerin Frauke LIND in deutscher Sprache statt.

Číst dál...

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení