Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

 
Vážená, vážený,

na základě rozhodnutí děkanky FF doc. PhDr. M. Hrubé, Ph.D. o Vašem přijetí ke studiu Vás zveme k zápisu do 1. roku studia.

Upozorňujeme Vás, že podle čl. 2 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu FF je uchazeč povinen se dostavit k zápisu osobně.

Současně Vám sdělujeme, že Vaše případná neúčast u zápisu bude posuzována jako projev Vaší rezignace na studium na Filozofické fakultě.

K zápisu si prosím přineste

  • 2 fotografie jako na občanský průkaz
  • výkaz o studiu na VŠ (index), který zakoupíte v místnosti zápisu 30 minut před zahájením (100Kč)
  • psací potřeby

Poznámka

Žádáme Vás, abyste při korespondenci uváděli vždy svůj studijní obor nebo studijní kombinaci.

Zápis po 2. kole přijímacího řízení a náhradní termín zápisu

19. 9. 2017 10:00 - červená aula Multifunkčního centra v areálu Kampusu UJEP

Zápis do kombinovaného studia KGER a informační dopoledne KGER

Po skončení zápisu do studia si pro Vás katedra germanistiky připravila informační dopoledne ke kombinovanému studiu za účasti vyučujících katedry. Předpokládaný konec informačního odpoledne bude zhruba ve 13 hod.

18. 9. 2017 10:00 - budova FF UJEP, učebna č. A 118

Portál IS/STAG

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte