Sidebar

20
zář, st
25 Aktuality

Dne 9. 2. 2017 byli v Betlémské kapli v Praze slavnostně vyhlášeni vítězové letošního ročníku Ceny Wernera von Siemense. Jedním z nich byl také student Filozofické fakulty UJEP Bc. Roman Švec.

Spolek studentů historických věd FF UJEP, též zvaný AXON, je historickým spolkem, který si klade za cíl shromažďovat všechny studenty a zájemce o historii a nabízet jim různé možnosti dalšího rozvíjení svých znalostí a zkušeností.

26. 1. proběhl den otevřených dveří na naší Filozofické fakultě. Studenti středních a vysokých škol si mohli prohlédnout prostory naší nové budovy a seznámit se s aktuálně otevřenými obory. Jsme nadšeni z hojné účasti zájemců o studium. Přihlášky ke studiu můžete podávat do 31. 3. Držíme palce při přijímacím řízení a naviděnou v září při zápisu!

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.  vystoupil v úterý 10. 1. 2017  jako host pořadu Interview ČT24. S moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou diskutovali nejen o zákonu o střetu zájmů, ale také o tom, jaké další neshody čekají českou politickou scénu v nadcházejícím roce.
Interview ČT24

Životem v pravdě se bezmocní mohou zbavit své bezmoci. „Člověk nemusí přijmout lež. Stačí, že přijal život s ní a v ní. Už tím totiž stvrzuje systém, naplňuje ho, dělá ho, je jím.“ Skrze několik zastavení se pokusíme nastínit toto uchopení „života v pravdě“.

pdf tisková zpráva

Úterý 14. 2.

(Červená aula - Kampus UJEP)

15:30 - 16:30 beseda "Havel dramatický" - Anna Freimanová (teatroložka a editorka, Knihovna Václava Havla)
17:00 - 18:00 „VH Protest“ - Divadlo Na tahu, režie Andrej Krob

Středa 15. 2.

(FF UJEP, 3. patro A313)

10:30 - 11:30 "Chartista Havel" přednáška Michael Žantovský (diplomat, Knihovna Václava Havla)
15:00 - 16:00 Karel Schwarzenberg - rozhovor
16:00 - 17:00 Daniel Kroupa - Havel, Patočka a Charta 77
17:00 - 17:30 volná diskuze

Anotace

Anna Freimanová, teatroložka a editorka Knihovny Václava Havla. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. Seminář bude zaměřen na divadelní tvorbu Václava Havla a stane se průvodcem následně uvedené hry Protest, jež se částečně vymyká „absurdnímu dramatu“ V. Havla, protože popisuje – velmi realisticky – pozici intelektuála nejen v totalitním režimu.

Divadlo Na tahu
Andrej Krob je dvorním režisérem divadelních her Václava Havla. Pod jeho vedením uvedlo Divadlo Na tahu premiéru jednoaktové hry Václava Havla Protest z roku 1978 přesně po třech desetiletích. „Podepsat či nepodepsat? Hra o složité otázce a ještě složitější odpovědi. Hra o dilematu, které jsme řešili, řešíme a budeme řešit za jakéhokoliv režimu.“

Michael Žantovský, diplomat, velvyslanec ČR ve Spojeném království, Izraeli a Spojených státech amerických, toho času ředitel Knihovny Václava Havla. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V příspěvku představí roli Václava Havla v rámci československého disentu a Charty 77.

Karel Schwarzenberg, politik, kancléř Václava Havla. Před rokem 1989 podporoval československý disent, například spolu s Vilémem Prečanem založil na rodinném zámku v Scheinfeldu Československé dokumentační středisko – archiv zakázané literatury. V roce 1984 byl zvolen předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a věnoval se tak pronásledovaným občanům republiky. Od roku 1990-1992 byl kancléřem Václava Havla. Schwarzenberg promluví o své roli při setkávání se s československým disentem a Václavem Havlem, Chartě 77 a přechodu k demokracii.

Daniel Kroupa, filosof a vysokoškolský pedagog. Žák prof. Jana Patočky, před rokem 1989 vedl zakázané filosofické bytové semináře, na jiné docházel. Spoluzaložil seminář Kampademia, kde se setkávali: Radim Palouš, Martin Palouš, Zdeněk Neubauer, Ivan M. Havel, Václav Havel, Tomáš Halík a další. Stal se signatářem Charty 77. Kroupa promluví o významu Charty 77 a její potřebnosti i v demokratické společnosti.

FOTOGALERIE

Vážení zájemci o studium,
dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 26. 1. 2017 v budově Filozofické fakulty UJEP, Pasteurova 13.
Zájemci o studium se zde dozví vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia.

Harmonogram:

8:30 - 12:00 – všeobecné informace budou prezentovány ve vestibulu mezi budovami A a B (informační stánek s materiály)

9:00 - souhrnná prezentace za účasti zástupců kateder FF UJEP v přednáškovém sále A 118 v budově A

10:00 a 11:00 - prezentace kateder FF UJEP

 • katedra historie učebna A 204
 • katedra germanistiky učebna B 114
 • katedra politologie a filozofie učebna B 203

Prezentované programy a obory:

 • tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě – obory: Interkulturní germanistika, Dokumentace památek, Historie (jednooborové), Kulturní historie, Základy humanitní vzdělanosti – estetika
 • tříleté bakalářské studijní programy v kombinované formě – obory: Interkulturní germanistika, Historie (jednooborové), Archivnictví a spisová služba, Dokumentace památek
 • tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě – obory otevírané v kombinacích*): Filozofie, Historie, Německý jazyk a literatura, Politologie, Společenské vědy
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě – obory: Kulturní historie, Učitelství historie pro SŠ, Politická filozofie, Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě – obor: Historie (jednooborové), Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • dvouleté navazující magisterské studijní programy v prezenční formě – obory otevírané v kombinacích*): Historie, Společenské vědy, Učitelství historie pro SŠ,Učitelství společenských věd pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • čtyřleté doktorské studijní programy Historické vědy obor České dějiny, Historische Wissenschaft obor Tschechische Geschichte (studium uskutečňováno v německém jazyce) a Filologie obor Německá literatura v prezenční i kombinované formě.

*) Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete v sekci Přijímací řízení.

FF UJEP zajišťuje i další oborové kombinace v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na PF UJEP a PřF UJEP. Podrobný rozpis těchto kombinací naleznete na http://pf.ujep.cz a http://sci.ujep.cz.

pdf obecné informace o katedrách
pdf bakalářské studijní obory
pdf navazující magisterské studijní obory

Elektronická přihláška

Informace o přijímacím řízení

Doprava:

Z centra města dojedete na zastávku „Kampus“ autobusem č. 11 nebo trolejbusem č. 52, 58, 59. Po vystoupení se vydáte ulicí Resslova směrem nahoru. Asi po 30m zabočíte doleva do ulice Pasteurova. Po pravé straně uvidíte vchod do kampusu UJEP. V kampusu se vydáte rovně, za budovou knihovny zabočíte doprava a vyjdete 22 schodů. Světlá budova před Vámi je filozofická fakulta. Vchod se nachází v levé části budovy. Vítejte!

Akademický senát UJEP a Akademický senát FF UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje VOLBY do Akademické i Studentské komory Akademického senátu UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

I. Harmonogram voleb:

II. Kandidáti na členství v AS UJEP -  Přehled kandidátů

III. Výsledky voleb do AS UJEP pro období 2017-2019

     Kandidáti do Akademické komory AS UJEP

 • Zvoleni byli: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.;  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.; Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
 • Náhradníci:  Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.; Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

     Kandidáti do Studentské komory AS UJEP

 • Zvoleni byli: Mgr. Antonín Kadlec; David Moravec
 • Náhradníci: Bc. Tomáš Mlateček; Bc. Jakub Brandl

Protokol o volbách 
(zde k dispozici pořadí kandidátů, počet získaných hlasů)

V pátek 13. listopadu proběhly v červené aule Multifunkčního centra UJEP promoce studentů bakalářského a magisterského studia Filozofické fakulty UJEP.

Dne 22. 10. 2015 proběhla konference 25 let Programu Teplice, jejímž cílem bylo krom připomenutí projektu významného pro zlepšení životního prostředí v severozápadních Čechách i upozornit na to, že životní podmínky v našem regionu nejsou stále dobré a lidský život je tu díky zdravotním problémům celé zdejší populace kratší než jinde v Čechách. Význam této konference podtrhlo i rozhodntutí vlády ČR o prolomení limitů povrchové těžby uhlí.