Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

čt24082017

Naposledy aktualizováno22. 8. 2017 09:09

 
Back Home Novinky Prezentace X. svazku ediční řady Libri civitatis

Prezentace X. svazku ediční řady Libri civitatis

Dne 1. června 2017 se konala ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb prezentace desátého svazku ediční řady Libri Civitatis Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 za přítomnosti paní doc. Michaely Hrubé (FF UJEP), doc. Ivany Ebelové (FF UK) a Tomáše Klíra Ph.D. (FF UK).

Desátý svazek ediční řady Libri Civitatis je důležitým počinem hned z několika důvodů. Tato ediční řada jím vstupuje na mimořádné území a do mimořádného městského archivu. Strategická poloha Chebska, existence sídla říšských panovníků, opakované konání říšských sněmů, status svobodného říšského města a především zástava českému panovníkovi vytvořily předpoklady pro vznik jedinečného útvaru, který v jiných oblastech říše neměl obdoby. Prameny, jež tato edice zpřístupňuje, lze i z tohoto důvodu považovat za mimořádné. Jedná se o dvě informačně bohaté písemnosti pořízené městskou kanceláří za účelem výběru chebské zemské berně v období po husitských válkách, a to berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací berní knihy z roku 1456. Oba tyto prameny dokládají způsob výběru zemské berně a zároveň detailně popisují zdaňovaný chebský venkov. Chebské prameny finanční povahy svědčí jednoznačně o provázanosti zemské berně s městskými financemi a městskou berní. Předložená edice je tedy důležitým krokem k poznání tohoto unikátního systému, který byl důležitou součástí fungování Chebska, a to v překotné pohusitské době, kdy se snažilo o udržení autonomie a obnovení těsnějších vazeb k říši (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

LIBRI CIVITATIS X. Tomáš Klír (edd.) a kol. Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2017

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení