Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

ne28052017

Naposledy aktualizováno26. 5. 2017 13:16

 
Back Home Novinky Hrady a tvrze v širších souvislostech

Hrady a tvrze v širších souvislostech

20. - 23. června 2017 v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži se uskuteční 16. ročník mezinárodní konference stavebněhistorického průzkumu s názvem Hrady a tvrze v širších souvislostech.

 

 

Anotace:

Hrady a tvrze náleží již dlouhodobě k badatelsky nejexponovanějším památkám. Z hlediska zájmu návštěvnické veřejnosti pak hrady a tvrze či jejich zříceniny představují jednu z vůbec nejatraktivnějších skupin zpřístupněných památkových objektů. Za staletí své existence se staly neodmyslitelnou součástí kulturní krajiny a přirozenými dominantami, tvořícími pro nejširší veřejnost zřetelnou spojnici mezi minulostí a současností. Tyto stavby spoluvytvářely páteř osídlení krajiny, byly místy důležitých historických událostí, sídly významných držitelů, ale i místy každodenního života, součástmi hospodářských a správních struktur. Cílem konference je především přispět, alespoň dílčím způsobem, k interdisciplinárnímu studiu opevněných sídel a k poznání širšího kontextu, v němž jednotlivé objekty vznikaly a fungovaly.

Tematické okruhy konference:

Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře − Každodenní život − Možnosti moderních technologií při odborné dokumentaci − Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit

Závazné přihlášky k účasti lze zasílat do 31. května 2017 přes on-line formulář.

Zájemci mohou i nadále zasílat přihlášky k příspěvkům včetně anotací na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příspěvky je možné prezentovat také formou posterů.

Podrobné a aktuální informace včetně předběžného programu najdete na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz, Sdružení pro SHP www.svornik.cz a FB události.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení