Sidebar

21
čec, so
20 Aktuality

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje PhDr. Filip Hrbek: FilipHrbek@email.cz.

Přednášky se konají od 15:00 v učebně A 306.

Datum

Název přednášky

Přednášející

14. 2.

Školní dějepis v digitální éře

Co si má učitel dějepisu počít s Wikipedií?

Jak by měla či mohla vypadat moderní učebnice dějepisu?

Máme se obávat "digitální demence"?

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR

21. 2.

Erasmus+
Prezentace zkušeností získaných v programu Erasmus+

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a vybraní studenti

28. 2.
atrium

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku,

Přednáška a vernisáž výstavy

Mgr. Jan Grisa a kol.

7. 3.

Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna?

Je Franz Kafka český autor? Přednáška se zabývá proměnami a konstantami české recepce německy píšícího pražského Žida až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje obtížné kanonizaci Kafky v české literární historii (jako „německý“, „židovský“ či „český“ autor). Zájemci budou mít v rámci přednášky možnost zúčastnit se celosvětové ankety k současnému populárnímu obrazu autora.

dr. Astrid Winter – TU Dresden

Místnost: bude upřesněno

14. 3.

Islám a politika

Přednáška a prezentace knihy

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

21. 3.

Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953)

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

28. 3.

Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

 

doc. Martin Veselý, Ph.D.

4. 4.

Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský

Ondřej Cikán, narozen 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Spisovatel, překladatel, klasický filolog. Jeho román „Menandros und Thaïs" vyšel 2011 ve Vídeňském nakladatelství Labor, tamtéž pak 2012 i jeho překlad Máchova Máje do němčiny „Mai" s ilustracemi Antonína Šilara a 2013 jeho dlouhá báseň „Prinz Aberjaja" podle pohádky „Princ Bajaja" ze sbírky Boženy Němcové.

Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D.

11. 4.

Svatba v evropských dějinách

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

18. 4.

Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v "dlouhém" 19. století

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D.

25. 4.

Pomníky velké války

Přednáška o projektu, jehož výstupem je výstava o pomnících vztahujících se ke konci první světové války, nikoliv ke vzniku ČSR.

Mgr. Jiří Bureš

2. 5.

Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“

doc. Michaela Hrubá, Ph.D.

9. 5.

EXKURZNÍ TÝDEN

 

16. 5.

KONFERENCE KLAUDYÁN V LITOMĚŘICÍCH