Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času. Pomocná výuková publikace

2011-2015 grant Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a  severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost.
hl. řešitel: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP)

grant Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
spoluřešitelka: Kristina Kaiserová

2010-2013 grant ESF: Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích (vzdělávací film)
hl. řešitelka Kristina Kaiserová

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa

ÚSGS se v letech 2011 - 2015 spolupodílel na řešení projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Hlavním řešitelem projektu byl Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt byl zaměřen na mapování míst zatížených pamětí na období 1948–1989. Identifikační číslo projektu: DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.

Speciální webové stránky projektu NAKI Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.

ÚSGS v rámci řešení připravil dvě monografie (doprovodné katalogy k výstavám)

zip E-verze katalogu ke stálé výstavě (zip, 24MB)

zip E-verze katalogu k výstavě putovní (zip, 66MB)

Projekte

Cíl 3 – Tschechisch-sächsische Beziehungen im Wandel der Zeit. Publikation fuer den Geschichtsunterricht

2011-2015 Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Gesellschaftlicher-, Kultureller und Ideentransfer in der Geschichte der Grenzregion Nord- und Nordwestböhmens.
Projektleiter: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP)
In Kooperation mit: Kristina Kaiserová

Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Geschichten der Erinnerungsorte. Topographie der gegenwärtigen Nationalgedächtnisses.

Projektleiter: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
In  Kooperation mit: Kristina Kaiserová

2010-2013 EU-Projekt: Patriotismus, Nationalismus und Völkischer Extremismus (Lehrfilm)
Projektleiterin: Kristina Kaiserová