Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home ÚSGS Menu ÚSGS O ústavu

O ústavu

Ústav vznikl současně s univerzitou v roce 1991 jako její vědecké a koordinační centrum, vycházející ze specifiky regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charakter) a odpovídající novým společenským podmínkám.

Ústav si od začátku kladl za cíl nejen zkoumání česko-německých a česko-rakouských vztahů v minulosti, nýbrž i otvírání nových kontaktů s perspektivou multikulturní Evropy.

Projekt ústavu oponoval tehdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Doc. PhDr. Vilém Prečan, jeho vznik podpořil i ředitel Slovanského ústavu AV ČR Prof. PhDr. Antonín Měšťan.

ÚSGS je od roku 2008 včleněn do struktury Filozofické fakulty UJEP, zprávy o činnosti viz výroční zprávy FF UJEP.

Über das Institut

Das Institut wurde gemeinsam mit der Universität 1991 als Koordinations- und Wissenschaftszentrum gegründet. Hauptforschungsziel sind die tschechisch-deutschen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart.

Ziel des Instituts ist von Anfang an, nicht nur die Erforschung der tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen, sondern auch die Erweiterung der Kontakte im vereinigten Europa.

Das Institut wurde 2008 in die Philosophische Fakultät der UJEP integriert.

 

Přehled činností za rok 2014

 

Sídlo:

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: +420 475 286 423
tel.: +420 475 286 428
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení