Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Visegrad Course  

Od zimního semestru 2012/2013 proběhne na FF UJEP ve spolupráci s pedagogy z Polska, Slovenska a Maďarska nový kurs financovaný Višegrádským fondem Visegrad Memory or Visegrad Memories? Memory of Majority and Memories of Minorities. Po splnění podmínek je možno si kurs zapsat v běžných termínech, více informací viz STAG.

Kurz českého jazyka pro Němce – Colloquia Ustensia

Připravuje se ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde od roku 1992 vždy poslední dva týdny v srpnu. Program čtrnáctidenního pobytu zahrnuje  jazykový kurz, exkurze, odborné přednášky a  prezentaci každodenního života v České republice.

Ústecká kolokvia

Konají se od roku 1992 v tradiční spolupráci se Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem. Tématický okruh je rozsáhlý - rok 2003 byl ve znamení armády, roku 2004 dominoval trpaslík v evropské kultuře, rok 2005 se nesl v z církevních dějin 19. a 20. století. Loňskému kolokviu dominovala tvář pana Cibicha, známá z etiket pivovaru ve Velkém Březně, příspěvky byly zaměřeny na dějiny pivovarnictví a sladovnictví a věci s tím související. Zkoumán byl i fenomén Járy Cimrmana a v "osmičkovém roce" jsme si připomněli výročí anexe Bosny Rakousko-Uherském v roce 1878.

Studentské konference  

Byly pořádány ÚSGS v letech 1992 - 2003 ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, Archivem města Ústí nad Labem, Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha a Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (OSI), Aussenstelle Brünn.