Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Ústav slovansko-gemánských studií vydal v nakladatelství Albis international další kolektivní monografii s názvem První světová válka a role Němců v českých zemích. Podrobnější informace lze získat na adrese usgs@ujep.cz.

prvnisvetova.jpg

ÚSGS se v letech 2011 - 2015 spolupodílel na řešení projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Hlavním řešitelem projektu byl Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt byl zaměřen na mapování míst zatížených pamětí na období 1948–1989. Identifikační číslo projektu: DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.

Speciální webové stránky projektu NAKI Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa můžete navštívit zde

ÚSGS v rámci řešení připravil dvě monografie (doprovodné katalogy k výstavám)

E-verzi katalogu ke stálé výstavě je možné stáhnout zde /hypertext/

E-verzi katalogu k výstavě putovní je možné stáhnout zde.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v dubnu 2006 jsme ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem uspořádali konferenci Pivo lepších časů. Odkryla jak osud člověka, který dal pivu Březňák tvář, tak přiblížila mnohé záležitosti týkající se pivovarnictví, sladovnictví i „pivní každodennosti“ od 18. století až do současnosti - koneckonců nejlepší připomínkou je sborník, který vyšel v roce následujícím. Aniž jsme to tušili, stálo tehdy české pivovarnictví před nejobtížnějším obdobím po roce 1989. Příchod koncernu Heineken znamenal zánik pivovarů v Lounech, Ústí nad Labem a Kutné Hoře, koncentraci vaření piva v Krušovicích a na Slovensku apod. Zdálo se, že pivo v České republice čekají horší časy.

V uplynulé dekádě se však situace vyvinula nečekaným směrem - v České republice vzniklo téměř 300 malých pivovarů a přibývají další, své místo si našly střední pivovary, rozšířila se nabídka pivních stylů. Obdobně utěšeně se posunulo i historické bádání, světlo světa spatřily monografie, studie, ročníkové práce i specializované weby. A protože v příštím roce uplyne 100 let od smrti Viktora Cibicha, jehož tvář je symbolem požitku z prvního doušku, rozhodli jsme se tematicky navázat na Pivo lepších časů. Zároveň je konference věnována první dekádě existence Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. května 2016, vítáme příspěvky zaměřené na historii pivovarnictví a s ním souvisejících oborů, každodennost (pohostinská zařízení, národnostní třenice, veřejný pořádek, přístup společnosti k problematice alkoholismu, reklama a její formy apod.) a též referáty věnované aktuálnímu dění. Vybrané příspěvky budou zařazeny do tematicky pojaté kolektivní monografie.

Své přihlášky zasílejte do 29. února 2016 na e-mail usgs@ujep.cz , o zařazení příspěvků vás budeme informovat.

Formulář přihlášky, ke stažení zde.

 

Za organizátory, jimiž jsou Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách a stolová společnost Collegium Cibium, se na setkání těší

 

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. a Mgr. Václav Houfek

13. 3. Účast na slavnostním zasedání HAIT Dresden při příležitosti 65. narozenin ředitele HAIT Prof. G. Heydemanna

Březen 2015 Vyjití knihy: Die Suche nach dem Zentrum, Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.), Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Band 96, Waxmann Münster, ISBN 978-3-8309-3202-4

23. 4. Prezentace knihy Evy Hahnové: Češi a Němci od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích, Academia Praha 2014 (spolu s KHI FF)

4.- 5. 6. Kolokvium „Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti“ (ve spolupráci se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem)

11., 13. 7. Přednášky o dějinách Romů za II. světové války s prezentací vybraných filmů pro Romano Jasnica, Trmice

16.-29. 8. XXIV. Colloquia Ustensia

23.-25. 9. Konference o Ultramontanismu (Freistadt – Rakousko) – aktivní účast

29. 9. Multimediální retroshow Vladimíra Kaisera (v Muzeu města UL v rámci česko-německých dnů kultury)

3.-5. 12. Mezinárodní konference „Isolated or Entangled Histories? Migration erinnern in regionalen und lokalen Kontexten“ (spolupořadatelství s CC Mnichov a CB).

 

Publikační činnost viz OBdPro

Projekty viz webové stránky ÚSGS a KHI FF – NAKI, Visegrad,16

Výuka – viz KHI FF a KG FF

Ústav slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od nynějška přijímá přihlášky na jedinečný projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF s názvem Patriotismus – nacionalismus a národovectví v českých zemích.

Projekt je orientován na žáky a pedagogy středních škol a snaží se reflektovat aktuální společenské problémy jako jsou neonacismus, nacionalismus, jejich geneze, diferenciace atd. Pro zájemce ze strany středních škol je připravena ukázková hodina spojená s promítáním filmu a prací ve skupině za účasti didaktiků a historiků. Toto školení může probíhat přímo v domácím prostředí střední školy, nebo v pronajatých prostorách v Ústí nad Labem, kdy jsou doprava a stravné hrazeny z projektu. Pro studenty je v případě, že zvolí formu výjezdu připraven další doprovodný program spjatý s tématem hodiny jako jsou komentovaná prohlídka ústeckého muzea a jeho expozic a příprava expozice zabývající se dějinami Němců v českých zemích.

Hlavním výstupem projektu bude unikátní vzdělávací dokumentární film o šesti dílech, jeho kostrou bude chronologickou metodou řazený vývoj národního povědomí od počátků až k jeho extremistickým formám. Film bude doplněn jedinečnými archivními materiály a metodickou příručkou pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Po dokončení projektu budou film i příručka k dispozici na jeho webových stránkách a budou je moci využívat učitelé při výuce v celé České republice. Samozřejmostí bude i zpětná vazba zúčastněných škol, jejichž připomínky a náměty didaktikům a historikům budou zapracovány do konečných výstupů a přispějí tak k jejich vyšší kvalitě.

Všichni zájemci z řad středních škol se mohou hlásit do 22. června 2012 na adrese Hanka.Lencova@seznam.cz, do přihlášky je nutné uvést, požadovanou formu školení, zda přímo na škole, nebo mimo školu v Ústí nad Labem. Informace o projektu jsou k dispozici na internetových stánkách www.ff.ujep.cz v sekci ÚSGS/ Projekty ÚSGS

 

Vzdělávací film pro studenty středních škol

Nově vznikající vzdělávací film pro studenty středních bude výsledkem projektu financovaného evropským sociálním fondem Patriotismus – Nacionalismus – národovectví v českých zemích. V současné době je scénář jednoho z plánovaných šesti dílů celého cyklu. Tento návrh se týká časového období nacionalismu 19. století. Autory scénáře jsou historik Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Martin Krsek a umělec – člen souboru Činoherního studia Ústí nad Labem Jiří Maryško.

Velmi zajímavá je vizuální podoba filmu, která je založená na originalitě a účelné jednoduchosti. Technicky se bude jednat o kombinaci hraného a animovaného filmu. Animace je zamýšlena papírovými kulisami s komiksovým nádechem, hraná část je uváděna průvodcem nadšeným a vzdělavatelným badatelem a postavami v dobových kostýmech.

O koncepci snímku jsme hovořili se spoluautorem historikem Mgr. Martinem Krskem

 

Martine, co si slibuješ od vznikajícího snímku? Myslíš, že je to forma vzdělávání, která dokáže zaujmout?

Náš úkol je nelehký  - oslovit studenty středních škol. Musíme hledat formy, které je zaujmou. Máme před sebou diváka zhýčkaného filmy a počítačovými hrami s 3D animací. Nemáme ani schopnosti ani prostředky trumfnout takovou konkurenci. Proto jsme se rozhodli svého diváka překvapit. Vsadili jsme na vizuálně jednoduchou, ale neotřelou formu, říkáme ji interně „punková“. A za hlavními parametry jsme si určili sdělnost a humor. 

Jaké bude konkrétně vizuální provedení celého cyklu? Nějaké podrobnosti o jiných dílech z jiného časového období?

V prvním díle už máme jasno – budou to vlastně papírové vystřihovánky. Náš badatel bude pomocí nůžek rekonstruovat historické děje. Chceme každý z šesti dílů zpracovat jinou výtvarnou technikou, nebo přinejmenším použít více technik, než jen práci s papírem. Jeden z dílů týkající se aktuální otázky neonacismu by se například měl odehrávat v ilustracích na lidské kůži.

Kterým tématům se hotový scénář věnuje?

Papírové postavy a kulisy používáme k vizualizaci tématu Nacionalismus, jeho formy a symboly ve druhé polovině 19. a počátku 20. století. Byl to historik PhDr. Jiří Rak, Ph.D., který přišel s nápadem demonstrovat nacionalismus 19. století na příběhu Národního divadla. Další tematické okruhy jsou: Protonacionalismus ve středověku, Rané formy moderního nacionalismu, Geneze extremistických forem nacionalismu koncem 19. a ve 20. století, Propaganda a symboly extremistických forem nacionalismu v dějinách, Formy a obsah aktuálního nacionálního extremismu, Propaganda a symboly aktuálního nacionálního extremismu. Samozřejmě i tyto velmi odborně znějící názvy budeme prezentovat prostřednictvím atraktivních příběhů blízkých našemu divákovi.

 

Kdy se můžeme těšit na hotový film?

První díl by měl být zkušebně promítán na vybraných školách už začátkem příštího školního roku. 

PROGRAM KOLOKVIA

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY V TISKU

Ústecký deník

Mladá fronta DNES

Ústí nad Labem 19. a 20. dubna 2012

V roce 2012 si v Ústí nad Labem připomeneme 165 let od založení první drožďárny v Rakouském císařství. V roce 1847 vestfálští podnikatelé Hermann a Louis Eckelmannové založili v Krásném Březně, dnes části města Ústí nad Labem, vůbec první moderní průmyslovou drožďárnu. Ta se postupně stala průmyslovým gigantem, v první polovině 20.století reprezentovala cca 25% trhu s kvasnicemi v českých zemích. Tato výroba byla ukončena v roce 1994. Souběžně s ní se ale od počátku rozvíjela také výroba likérů a dalších lihovin. Z nich zdaleka nejslavnějšími místními výrobky se staly likér Klášterní tajemství a zvláště pak všeobecně známý alkoholický nápoj Stará myslivecká.

Tento nápoj se původně jmenoval Alter Korn/Stará žitná. Ve třicátých letech 20. století se pak přejmenoval na dnes proslulou Starou mysliveckou. Jako základ se dříve používal žitný destilát, ale v současnosti ho nahradil destilát z francouzského vína. Specifickou chuť dotváří směs bylinek, exotického koření a také sušené švestky, meruňky, jablka, hrušky nebo ořechy. Jeho typická chuť a vůně patřily, zvláště v období omezeného přístupu k dovozovému alkoholu, k tomu nejlepšímu, co se v Čechách vyrábělo. Oblíbeným příležitostným pitím byl například pro herce Jana Wericha, který často bral s sebou na ryby kromě jiných přátel také „myslivce“.

Samotné kolokvium se bude věnovat tématům hospodářských dějin výroby likérů a lihovin a souvisejících oborů, obchodování s nimi včetně jejich reklamy a dále pak tématům spojených s pitím likérů a lihovin a s dalšími formami jejich spotřeby. Zde bychom se také rádi věnovali tradičním zvyklostem a společenským standardům spojených s požíváním likérů a lihovin v různých národnostních, sociálních nebo kulturních prostředích. Dalším okruhem témat je reflexe pití likérů a lihovin v kultuře a v umění, samozřejmě sem patří také snahy odpůrců pití lihovin. Nelze ani opomíjet širší kontext výroby a požívání dalších alkoholických nápojů.

Vlastní okruh témat není vymezen chronologicky, prostorově by se mělo jednat především o oblast České republiky, ale to by nemělo bránit přirozeným přesahům do sousedních zemí ani logickým komparacím.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech 19. a 20. 4. 2012.

Témata příspěvků lze zasílat do 31. 1. 2012 na adresu:

Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP
Brněnská 2, 400 96 Ústí nad Labem
Mail: usgs@ujep.cz nebo kaiserova@albis-int.cz

Za pořadatele

Mgr. Václav Houfek
Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc.
Mgr. Martin Krsek