Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
tel.: 475 286 505
kancelář: B 206, A 305
web: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Maskarinec

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009–2014: FSS MU, politologie, Ph.D.
 • 2006–2009: FSS MU, politologie, Mgr.
 • 2002–2006: FSS MU, politologie/sociologie, Bc.
 • 2015–dosud: proděkan pro rozvoj a informatizaci FF UJEP
 • 2012–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filozofie FF UJEP
 • 2008–2011: člen Asijského programu Asociace pro mezinárodní otázky v Praze

Odborná specializace

politologie, volby, druhořadé volby, volební systémy, voličské chování, volební geografie, prostorová analýza voleb, politická reprezentace, politická participace, politické strany a stranické systémy, kvalita demokracie, teorie demokratizace, moderní nedemokratické režimy, přechody k demokracii, Skandinávie, Dálný východ

Výzkum

 • 2016–2018: Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994–2014 (Grantová agenta České republiky – GAČR; hlavní řešitel projektu)
 • 2016–2018: Imigrace, sociální napětí a volební chování (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2015: Voličské chování ve víceúrovňovém uspořádání (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2014: Populistické a krajně-pravicové politické strany ve volbách do Evropského parlamentu (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2013: Severská politika I. (vnitřní grant: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)

Publikační činnost

Články v časopisech s impakt faktorem

 • Maškarinec, Pavel. 2017. „A spatial analysis of Czech parliamentary elections, 2006–2013.“ Europe-Asia Studies69 (3): 426-457. ISSN 0966-8136.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. „The 2016 Electoral Reform in Mongolia: From Mixed System and Multiparty Competition to FPTP and One-Party Dominance.“ Journal of Asian and African Studies (FirstView Article, doi:10.1177/0021909617698841). ISSN 1745-2538.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. „Testing Duvergerʼs law: strategic voting in Mongolian elections, 1996–2004.“ Post-Soviet Affairs 33 (2): 145-160. ISSN 1938-2855.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2017. „Political Determinants of Women’s Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections.“ Lex Localis – Journal of Local Self-Government 15 (3): 387-410. ISSN 1855-363X.
 • Novotný, Lukáš a Pavel Maškarinec. 2017. „Evropská občanská iniciativa jako nástroj rozvoje občansko-politické participace pohledem konceptu struktury politických příležitostí.“ Sociológia 49 (1): 81-108. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2016. „Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness.“ Lex Localis – Journal of Local Self-Government 14 (4): 853-871. ISSN 1855-363X.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Nationalisation of the Czech Local Party System: Case Study of the 2010 Local Elections in Municipalities with Extended Powers.“ Sociológia 47 (6): 625-656. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, P. a P.  Bláha. For whom the Bell Tolls: Grievance Theory and the Rise of New Political Parties in the 2010 and 2013 Czech Parlia­mentary Elections. Sociológia, 2014, 46, č. 6, s. 706-731. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, P. Parliamentary and presidential elections in Mongolia, 2012 and 2013. Electoral Studies, 2014, 36, s. 186-191. ISSN 0261-3794.
 • Maškarinec, P. Prostorová analýza prezidentskýchvoleb v České republice v roce 2013. Sociológia, 2013, 45, č. 5, s. 435-469. ISSN 0049-1225.

Vědecké monografie

 • Maškarinec, P. 2014.  Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010. Voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA).  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 334 s.. ISBN 978-80-7325-344-8.

Editované vědecké monografie

 • Hynčica, Pavel, Pavel Maškarinec a Lukáš Novotný. 2016. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia, 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4.
 • Maškarinec, P. a P. Bláha a kol. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013. 153 s. edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.

Články v recenzovaných časopisech

 • Maškarinec, Pavel. 2017. „The Czech Pirate Party in the 2010 and 2013 Parliamentary Elections and the 2014 European Parliament Elections: Spatial Analysis of Voter Support.“ Slovak Journal of Political Science 17 (1): 5-33. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel a Petr Bláha. 2016. „Křivda jako příležitost pro nové politické strany? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě parlamentu.“ Politics in Central Europe 12 (2S): 45-66. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Strategic voting in the 2011 and 2015 Polish Senate elections: Testing Duvergerʼs Law in the second-order elections.“ Slovak Journal of Political Science 16 (4): 369-39. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Determinants of Women’s Descriptive Representation on the City Boards of the Czech Statutory Cities after the Local Elections of 2014.“ Slovak Journal of Political Science 16 (2): 113-133. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Nekonečný příběh. Pokračující stabilita voličské podpory Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 2006 – 2013.“ Politické vedy 18 (3): 135-160. ISSN 1335-2741.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014.“ Politics in Central Europe 11 (1S): 63-89. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. „Stabilita mongolského stranického systému v letech 1990–2012 z pohledu konceptu stranického nahrazení.“ Evropská volební studia 9 (1): 21-42. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. „Obrat vpravo: Islandské parlamentní volby 2013.“ Evropská volební studia 8 (1): 75-87. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2012. „Prezidentské volby na Islandu 2012.“ Evropská volební studia 7 (2): 171-179. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel a Roman Chytilek. 2011. „Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb?“ Evropská volební studia 6 (2): 137-148. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Nepál v letech 1990–2010: slabý, rozpadající se, nebo rozpadlý stát?“ Politologický časopis 18 (4): 379-406. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Švédští demokraté: analýza teritoriální a voličské základny krajní pravice v současném Švédsku.“ Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu 9 (2): 75-117. ISSN 1214-7737.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volby do Evropského parlamentu ve Švédsku z hlediska teorie voleb druhého řádu.“ Politologická revue 17 (2): 3-34. ISSN 1211-0353.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volební podpora ČS(D)SD, (KDU)-ČSL, KSČ(M) a ODS v prostoru dnešního Libereckého kraje v letech 1920–1935 a 1996–2010: Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců?“ Evropská volební studia 6 (1): 22-43. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Krajské volby 2000–2008 v Libereckém kraji: mikroanalýza okresu Liberec.“ Středoevropské politické studie 12 (1): 45-78. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Mongolský přechod k demokracii z pohledu teorie tranzice.“ Politologický časopis 17 (3): 271-297. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Estonské komunální volby a jejich specifika a význam pro stranickou soutěž.“ Evropská volební studia 4 (2): 154-171. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Parlamentní volby na Islandu 2009: historické vítězství levice.“ Evropská volební studia 4 (2): 183-193. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu.“ Středoevropské politické studie 10 (1): 46-67. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Volby do Evropského parlamentu 2007 v Bulharsku.“ Evropská volební studia 3 (1): 113-129. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Křesťanští demokraté. Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany.“ Středoevropské politické studie 9 (1): 56-75. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Parlamentní volby na Islandu - květen 2007.“ Evropská volební studia 2 (2): 194-210. ISSN 1801-6545.

Ostatní publikace (popularizační práce, významné recenze v novinách atd.)

 • Maškarinec, P. Mongolské parlamentní volby 2012: návrat demokratů k moci. Mezinárodní politika, 2012, 36, č. 10, s. 22-25. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Nová vláda v Nepálu: konec, nebo nový počátek (ne)stability? Mezinárodní politika, 2011, 35, č. 4, s. 27-30. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P.. Mongolské prezidentské volby 2009: vítězství změny? CEVRO revue, 2009, 9, č. 5, s. 21-21. ISSN 1213-9521.
 • Maškarinec, P. Prezidentské volby v Mongolsku 2009: konec dvanáctiletého období vlády postkomunistů v zemi. Mezinárodní politika, 2009, 33, č. 8, s. 35-38. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, Pavel. Mongolské parlamentní volby 2008 ve znamení výjimečného stavu. Mezinárodní politika, 2008, 32, č. 8, s. 30-33. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Mongolsko: od velké koalice k vládě "národní solidarity". Mezinárodní politika, 2006, 30, č. 3, s. 22-24. ISSN 0543-7962.

Kapitoly v monografiích

 • Maskarinec, P. Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska. In P. Juhás a M. Hrušovský (eds.). Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2015, s. 120-136. ISBN 978-80-8105-707-6.
 • Maškarinec, P. Volební geografie krajských voleb 2012 v Ústeckém kraji. In P. Maškarinec a P. Bláha (eds.). Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013, s. 42-66. Edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, P. Volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 2012 z hlediska teorie voleb druhého řádu. In P. Maškarinec a P. Bláha (eds.). Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2013, s. 67-84. Edice Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Politologica 5. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, P. Kontinuita nebo změna? Mongolské prezidentské volby 2009 v historické perspektivě. In AMO. Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2010, s. 83-101.
 • Maškarinec, P. Parlamentní volby v Indii 2009: vítězství Kongresu a druhá vláda Manmóhana Singha. In AMO. Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2010, s. 6-32.

Původní vědecké články ve sbornících

 • Maskarinec, P. Voličská základna Švédské Pirátské strany v letech 2006–2010. In QAUERE 2014, vol. IV: Recenzovaný sborník interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 501-510. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • Maškarinec, P. Komunální volby na Islandu v roce 2010: příklad voleb druhého řádu? In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3032-3039. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • Maškarinec, P. Sociální zázemí krajní pravice ve Švédsku: aplikace geograficky vážené regrese (GWR) na analýzu voličské podpory Švédských demokratů v roce 2010. In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3012-3021. ISBN 978-80-87952-00-9.

Příspěvky na konferencích

 • Klimovský, D., Maškarinec, P. Independent Candidates in the Local Elections 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of determinants of their successfulness. In VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: FSV UK/FF UK, 9. 9. – 11. 9. 2015.
 • Maškarinec, P. Česká Pirátská strana: analýza teritoriální a voličské základny v letech 2010–2014. In S piráty na akademické souši. Ústí nad Labem: FF UJEP, 5. 5. 2015.
 • Maškarinec, P. Politické determinanty deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2014. In Participativní demokracie: potenciál a limity. Ústí nad Labem: FF UJEP/Ústečan, o. s., 23. 4. 2015.
 • Maškarinec, P. Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska. In Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2. 12. 2014.
 • Maškarinec, P. Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014. In Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na evropskou politiku a národní politické systémy. Plzeň:  Metropolitní univerzita Praha, 13. 11. 2014.
 • Maškarinec, P. a P. Pavlíková. Euroskepticismus v České republice. In Euroskepticismus a jeho role v regionu střední Evropy. Ústí nad Labem: Katedra politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem, 23. 4. 2014.
 • Maškarinec, P. Euroskepticismus v Polsku. In Euroskepticismus a jeho role v regionu střední Evropy. Ústí nad Labem: Katedra politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem, 23. 4. 2014.
 • Maskarinec, P. Voličská základna Švédské Pirátské strany v letech 2006–2010. In QAUERE 2014, vol. IV: Recenzovaný sborník interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 26. – 30. 6. 2014.
 • Maškarinec, P. Komunální volby na Islandu v roce 2010: příklad voleb druhého řádu? In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 9. – 13. 12. 2013.
 • Maškarinec, P. Sociální zázemí krajní pravice ve Švédsku: aplikace geograficky vážené regrese (GWR) na analýzu voličské podpory Švédských demokratů v roce 2010. In MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 9. – 13. 12. 2013.

Recenze

 • T. Kostelecký, R. Mikešová, M. Poláková, D. Čermák, J. Bernard, M. Šimon: Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny (recenze). Maškarinec, P. Sociologický časopis, 51, č. 4, 709-710. ISSN 0038-0288.
 • Å. Bengtsson, K. M. Hansen, Ó. Þ. Harðarson, H. M. Narud, H. Oscarsson: The Nordic Voter: Myths of Exceptionalism (recenze). Maškarinec, P. Sociológia, 2015, 47, č. 1, 139-143. ISSN 0049-1225.
 • G. Mesežnikov, O. Gyárfášová a Z. Bútorová, (eds.): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe (recenze). Maškarinec, P. Sociológia, 2014, 46, č. 4, s. 457-461. ISSN 0049-1225.
 • M. Brunclík, V. Havlíka A. Pinková: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích (recenze). Maškarinec, P. Politologická revue, 2012, 18, č. 1, 116-119. ISSN 1211-0353.

Blogy

Dizertační, diplomové a bakalářské práce

 • Maškarinec, P. Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA). Dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2014, 396 s. Vedoucí práce: Stanislav Balík.
 • Maškarinec, P. Levicová strana ve Švédsku a její postavení v prostoru stranické rodiny krajní levice. Magisterská práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2008, 127 s. Vedoucí práce: Lubomír Kopeček.
 • Maškarinec, P. Sociálně-prostorová struktura města Liberce. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociologies, 2006. 99 s. Vedoucí práce: Aleš Burjanek.
 • Maškarinec, P. Volební systém do Velkého státního churalu Mongolska a jeho účinky na systém politických stran. Oborová/klauzurní práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie, 2006, 34 s. Vedoucí práce: Jakub Šedo.

Další aktivity

 • Člen České společnosti pro politické vědy (od r. 2013)
 • Člen Vědecké rady FF UJEP (od r. 2015)
 • Šéfredaktor časopisu Central European Journal of Politics

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer