Sidebar

18
lis, so
38 Aktuality

Ve dnech 12. a 13. října proběhlo již šesté výjezdní setkání akademických pracovníků, studentů a přátel Katedry politologie a filosofie na břehu Otavy.

Ve dnech 26. - 29. června 2017 se ve Lhotce u Mělníka konalo tradiční letní čtení Platónových dialogů. Tématem letošního čtení byl Platónův dialog Kratylos.

V srpnu roku 2016 byl úspěšně ukončen projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka“, financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů.

Dovolujeme si informovat o proběhlé konferenci Emergency Powers, která proběhla v Praze 14.-15. září 2017.

Český rozhlas: Rozhovor s Danielem Kroupou a Karlem Páralem o vlivu Andreje Babiše na českou politickou scénu.

Ve dnech 13. - 15. září 2017 se v Olomouci konal XI. sjezd českých historiků. Naše fakulta byla na tomto profesním setkání hojně zastoupena.

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer