Sidebar

2
dub, ne
35 Aktuality

Kontakty

kovacova@seznam.cz

Vzdělání, profesní životopis

2000-2006 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně: Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň
základních škol. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol.

10/2007-05/2008- Recepční, zákaznický servis, Stitches, Manchester (VB). Komunikovala se zákazníky, řešila stížnosti.

2009-dosud - Studentka prezenčního doktorského studia UJEP (s tím spojená pedagogická praxe na katedře bohemistiky)

2009-dosud - Výuka anglického jazyka, jazyková škola Link, skupiny:
elementary - CPE

2009-2010 - Výuka UJEP – filosofická fakulta, anglický jazyk pro skupiny
pre-intermediate a pro specifické účely - filosofie (upper-intermediate)

Odborná specializace

CELTA
CPE

Výuka

Předměty ve STAGu

Publikační činnost

2005 Cena Jiřího Ortena za básnicko-prozaickou prvotinu Hnízda (Ústí nad Labem: CKK sv. Vojtěcha, 2005).
2007 Soumračno (Praha: Protis, 2007).
Publikace v literárních časopisech Host, Psí víno, Pandora, Plž, Tvar a ve sbornících Ty, která píšeš (Vltavín, Artes Liberales 2008), Antologie české poezie (dybbuk 2007)

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer