Sidebar

14
lis, st
48 Aktuality

Aktuální přehled bilaterálních smluv v programu Erasmus+ naleznete na stránkách Oddělení pro vnější vztahy UJEP:

Přehled všech partnerských institucí v rámci UJEP (nečleněno podle fakult a kateder):http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus/c315_partnerske-instituce.html

Přehled meziinstitucionálních smluv podle kateder (odkaz - Přehled meziinstitucionálních smluv pro akad. rok 2016/17) http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus/c401_zakladni-informace.html
Upozornění: Ve výběrovém řízení na letní semestr jsou v aktuální nabídce vždy jen ta místa na partnerských univerzitách, která nebyla obsazena v zimním semestru.

Přehled institucí, ve kterých naši studenti vykonávali nebo vykonávají praktickou stáž Erasmus:

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti: