Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

Projekt NAKI II Hortus Montium Mediorum, jehož cílem je dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří, se letošním rokem přehoupl do další realizační fáze a projektový tým pod vedením Mgr. J. Pátka Ph.D. obrátil svou pozornost do Konojed.

Projekt NAKI II Hortus Montium Mediorum, jehož cílem je dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří, se letošním rokem přehoupl do další realizační fáze a projektový tým pod vedením Mgr. Jakuba Pátka Ph.D. obrátil svou pozornost do Konojed. Terénní průzkumy zámecké zahrady i širšího extravilánu vsi přinesly vedle řešení velkých otázek kompozice barokní krajiny, či umístění a funkce objektů hospodářských areálů panství i drobné otázky a záhady. Na jednu z nich se nyní snad podařilo nalézt odpověď.

Když Mgr. David Skalický dobýval z destrukčního zásypu mlýnské lednice zaniklého mlýna na střelný prach na jižním okraji katastru vsi těžké litinové střepy, kroutili ostatní nad podivným nálezem nevěřícně hlavou: Střepy dělostřeleckých koulí? Pozůstatky mlýnského složení? Technologické zařízení na výrobu střelného prachu?

Záhadu podivných železných střepů nevyřešila ani jejich pečlivá konzervace, které se ujal Bc. Roman Švec. Přinesla však nález reliéfního zobrazení erbu a části číslic 8,9. Nebylo pochyb, trojice lilií oddělené vodorovným břevnem jsou nezaměnitelnými heraldickými figurami pánů z Vrbna a identifikace výrobku komárovských železáren hraběcí hořovické větve tak umožnila rámcově datovat vznik neznámého artefaktu mezi léta 1785–1825.

Rozhodující zjištění však přineslo až naskenování zlomků optickým skenerem a jejich virtuální sestavení do pdf 3D modelu původního předmětu (13MB), které provedla Mgr. Monika Stará. Na základě tvaru modelovaného artefaktu, jeho velikosti a užitého materiálu byl předmět interpretován jako litinový kamnovec. Rozšíření užívání litinových kamnovců odpovídá i době napoleonských válek, do které artefakt datuje výrobní značka a možné vročení odlévací formy do roku 1789.

Kamnovec – nádržka na vodu u kachlových kamen, ve které se ohřívá voda kouřovými plyny před jejich odtahem do komína. Vyskytuje se i pod jinými místními názvy: medenec, měděnec, pecák. Václav FROLEC – Josef VAŘEKA, Encyklopedie lidové architektury, Praha 1983, s. 87.

Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří – DG 18P02OVV066

Kamil Podroužek