Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy, proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy (Zákon o vysokých školách - zákon č. 111/1998 Sb., § 18 odst. 4).

ISAAR-F Informační systém agendy FRVŠ

 Projekty řešené v roce 2013

1. Mgr. Táňa Nejezchlebová
G5/802 Architektura a umeni tzv. saske renesance v SZ Cechach
38 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2012

1. Mgr., PhD. Charvát Jan, M.A.
F5b/1976 Analýza krajně pravicových textů - tvorba nového předmětu
60 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2011

1. Mgr. Němečková Eva
G5/1167 Řemeslo ve městě a jeho organizace v zrcadle staletí
40 tis. Kč

2. Ing. doc. Havlíček Aleš, Ph.D.
F5/2858 Dějiny politického myšlení: od Platóna k Machiavellimu
114 tis. Kč

3. Mgr. Kateřina Joklová
G5/2773  Terezín:Město darované
30 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
F5/2955  Dějiny politického myšlení:od Machiavelliho k Masarykovi
117 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2010

1. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
2797 F5    Československo, paměť, osudy IV. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
85 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2009

1. Mgr. Vilém Zábranský
2519 G5    Města a městská společnost ve středoevropském prostoru od počátku do raného novověku - povinně volitelný kurz na Katedře historie FF UJEP
30 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2008

1. Dr. des. Miroslav Němec
1022 A b Multimediální učebna katedry germanistiky
718 tis. Kč

2. Mgr. Zuzana Rašpličková
1738 G5    Uplatnění témat disertačních prací v rámci nabídky specializovaných povinně volitelných kurzů na Katedře historie FF UJEP (propojení výuky a výzkumu)
73 tis. Kč

3. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.Dr.
2206 F5 d Československo, paměť, osudy III. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD).
86 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
2558 F5 d Multimediální pomůcka k výuce archivistiky
60 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2007

1. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
1445 F5 d Československo, paměť, osudy II. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
93 tis. Kč

2. Mgr. Jiří Koumar
2454 F5 a Základy informačních technologií pro historiky (inovace povinného kurzu Základy IT)
86 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2006

1. Mgr. Jiří Koumar
1767 F5 b Dějiny v českém a světovém filmu. Nový povinně volitelný kurs
53 tis. Kč

2. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
2565 F5 d Československo, paměť, osudy. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
89 tis. Kč

3. Mgr. Jakub Pátek
2682 F5 a Multimedializace přednášek Dějin kultury I. a II.
40 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Jana Englová, Csc.
1608 F5 b Česká politika a politikové v dokumentech 1848 - 1918. Nový povinně volitelný kurz.
42 tis. Kč

5. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
1804 F5 d Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii
93 tis. Kč

6. Mgr. Martin Nietsche
484 F5 d Kalon kata logon. Přehled dějin filosofie umění
69 tis. Kč