Sidebar

19
bře, út
37 Aktuality

Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP se řídí směrnicí Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP.

Metodické pokyny k ediční směrnici

 1. Prosíme o důsledné dodržování ediční směrnice
 2. Návrhové listy musí odevzdávat všichni autoři, kteří vydávají publikace s ISBN UJEP.
 3. Autoři jsou povinni referentce pro edici poskytovat veškeré informace o průběhu příprav na vydání knihy.
 4. O ISBN žádá pouze referentka pro edici FF UJEP (v současné době Mgr. Ivana Bláhová).
 5. Publikace financované FF UJEP budou uskladněny ve speciální místnosti a spravovány edičním oddělením. Publikace mohou být vydány pouze pověřenými osobami (Mgr. Ivana Bláhová, nebo jí pověřená osoba) proti podpisu.

Složení ediční komise

Předseda komise:

 • Mgr. David  Tomíček, Ph.D. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy)

Členky a členové:

 • doc. Mgr. Renata  Cornejo, Ph.D. (KGER)
 • PhDr. Ing. Jiří  Chotaš, Ph.D. (KPF)
 • doc. PhDr. Kristina  Kaiserová, CSc. (USGS)
 • PhDr. Jaroslav  Rokoský, Ph.D. (KHI)

Tajemnice:

Redakční rady edičních řad FF UJEP

STUDIA GERMANICA - SERIES MONOGRAPHICA

 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (UJEP) - předsedkyně
 • doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr. (UJEP)
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU Brno)
 • PhDr. Jiřina Malá, CSc. (UJEP)
 • prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc. (UJEP)
 • prof. Dr. Marek Nekula (Uni Regensburg)
 • PhDr. Naděžda Zemaníková, Ph.D. (Univerzita Máteja Bela v Banskej Bystrici)

STUDIA HISTORICA

 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc, (UK Praha)
 • doc. Dr. Bogusław Czechowicz (Muzeum Narodowe Wrocław)
 • doc. PhDr. Ivana Ebelová, Ph.D. (UK Praha)
 • doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (UJEP)
 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt (UK Praha / UJEP)
 • prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (TU Chemnitz)
 • doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (UJEP)
 • Doz. Dr. Volker Zimmermann (Uni Düsseldorf / UK Praha)

STUDIA PHILOSOPHICA

 • Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (UJEP) - tajemník
 • Ludger Hagerdorn, Ph.D. (IWM Wien /Berlin)
 • prof. PhDr. Pavel Kouba (UK Praha)
 • doc. Josef Moural, Ph.D. (UJEP)
 • prof. Miroslav Petříček, Dr. (UK Praha)
 • doc. MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D. (UK Praha)

STUDIA POLITOLOGICA

 • doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (UJEP) - předseda
 • Mgr. Jan Charvát, Ph.D. (UJEP) - tajemník
 • Dr. Helmut Kohlenberger (Universität Wien / Universität Salzburg)
 • prof. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO / UK Praha)
 • doc. Jan Pavlík, Ph.D. (VŠE Praha)
 • JUDr. Karel Vodička (HAIT / TU Dresden / UJEP)

STUDIA SLAVOGERMANICA

 • doc. Martin Veselý, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • Dr. Elisabeth Fendl (Johannes-Künzig-Institut Freiburg)
 • doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (TU Dresden)
 • doc. Dr. Marie Macková, Ph.D. (UP Pardubice)
 • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (UJEP) - technická redaktorka