Sidebar

19
bře, út
37 Aktuality

Katedra germanistiky

 • Německý jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové) (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství německého jazyka pro SŠ (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)

Katedra historie

 • Dějepis (dvouoborové) - pro 2. stupeň ZŠ (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Historie (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (kombinované studium poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/16)
 • Historie (dvouoborové) 
 • Kulturně historická regionalistika - archivnictví  (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Kulturně historická regionalistika - stavební historie (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Kulturní historie (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)
 • Německá studia ve středoevropském kontextu (neotevírá se)
 • Učitelství historie pro SŠ (jednooborové) 
 • Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)

Katedra politologie a filozofie

 • Společenské vědy (dvouoborové) 
 • Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) 
 • Občanská výchova (dvouoborové) - pro 2. stupeň ZŠ 
 • Politická filozofie