Sidebar

22
bře, čt
40 Aktuality

Přijímací řízení ke studiu na FF UJEP na akademický rok 2018/2019

25. ledna 2018
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

do 31. března 2018
Doručení přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu
na FF UJEP (rozhodující je datum doručení)

do 20. dubna 2018
Doručení přihlášky do doktorského studia na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP
(obory České dějiny, Tschechische Geschichte a Německá literatura)

4. - 8. června 2018
Přijímací zkoušky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FF UJEP

6. června 2018
Přijímací zkoušky k doktorskému studiu na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP

21. srpna 2018
Zápis do 1. roku prezenčního studia
Studenti kombinované formy studia budou o termínu zápisu informování e-mailem.

5. září 2018
2. kolo přijímacích zkoušek
(pouze na obory nenaplněné v 1. kole)