Sidebar

17
led, čt
37 Aktuality

30. ledna 2019
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

do 31. března 2019
Doručení přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FF UJEP (rozhodující je datum doručení)

do 19. dubna 2019
Doručení přihlášky do doktorského studia na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP (obory České dějiny, Tschechische Geschichte a Německá literatura)

3. - 7. června 2019
Přijímací zkoušky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FF UJEP

5. června 2019
Přijímací zkoušky k doktorskému studiu na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP

20. srpna 2019
Zápis do 1. roku prezenčního studia pro studenty přijaté v 1. kole přijímacího řízení
Studenti kombinované formy studia budou o termínu zápisu informování e-mailem.