Sidebar

13
lis, út
50 Aktuality

Přijímací řízení ke studiu na FF UJEP na akademický rok 2018/2019

25. ledna 2018
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

do 31. března 2018
Doručení přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu
na FF UJEP (rozhodující je datum doručení)

do 20. dubna 2018
Doručení přihlášky do doktorského studia na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP
(obory České dějiny, Tschechische Geschichte a Německá literatura)

4. - 8. června 2018
Přijímací zkoušky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na FF UJEP

6. června 2018
Přijímací zkoušky k doktorskému studiu na katedře historie a katedře germanistiky FF UJEP

16. srpna 2018
Doručení přihlášky do všech typů studia ve 2. kole přijímacího řízení na FF UJEP (rozhodující je datum doručení)

21. srpna 2018
Zápis do 1. roku prezenčního studia pro studenty přijaté v 1. kole přijímacího řízení
Studenti kombinované formy studia budou o termínu zápisu informování e-mailem.

5. září 2018
2. kolo přijímacích zkoušek
(pouze na obory nenaplněné v 1. kole)

17. září 2018
Zápis do 1. roku studia pro studenty kombinované formy studia na katedře germanistiky přijaté ve 2. kole přijímacího řízení

18. září 2018
Zápis do 1. roku studia pro studenty přijaté ve 2. kole přijímacího řízení (bez studentů kombinované formy studia na katedře germanistiky)