Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Děkanka FF UJEP

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Asistentka děkanky FF UJEP
Mgr. Monika Stržínková

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 286 400
E-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Proděkan pro studium

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
Tel.: +420 475 286 412
E-mail: prodekan.stud.ff@ujep.cz

Proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.
Tel.: +420 475 286 410
E-mail: stanislava.musilova@ujep.cz

Proděkan pro vědu a doktorské studium

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Tel.: +420 475 286 413
E-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz

Tajemnice

Ing. Terezie Tahalová
Tel.: +420 475 286 402
E-mail: tajemnik.ff@ujep.cz