Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Katedra archivnictví a pomocných věd historických

Vedoucí katedry: Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
Tel. 475 286 420
E-mail: tomas.velicka@ujep.cz

Katedra filozofie a humanitních studií

Vedoucí katedry: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
Tel.: 475 286 501
E-mail: ihavlinova@email.cz

Katedra germanistiky

Vedoucí katedry: Doc. Hana Bergerová, Dr.
Tel.: 475 286 475, 475 286 489
E-mail: hana.bergerova@ujep.cz

Katedra historie

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Tel.: 475 286 446
E-mail: martin.vesely@ujep.cz

Katedra politologie

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Tel.: 475 286 505
E-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz

Ústav slovansko-germánských studií

Ředitelka ústavu: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Tel.: 475 286 428
E-mail: usgs@ujep.cz

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Vedoucí centra: Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
Tel.: 475 286 530
E-mail: tana.simkova@ujep.cz

Jazykové centrum FF UJEP

Vedoucí centra: Mgr. Martin Škvára
Tel.: 475 286 522
E-mail: martin.skvara@ujep.cz

Studijní oddělení FF UJEP

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová
Tel.: 475 286 467
E-mail: daniela.libichova@ujep.cz

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

Vedoucí centra: Mgr. Petra Fuková, Ph.D.
Tel.: 475 286 477
E-mail: ceproniv@ujep.cz

Ekonomické oddělení

Ekonomka: Jana Pecková
Tel.: 475 286 403
E-mail: jana.peckova@ujep.cz

Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy

Mgr. Monika Stržínková
Tel.: 475 286 400
E-mail: mobilityff@ujep.cz

Mgr. Michaela Koumarová – věda a projekty, vědecká rada, habilitační řízení
Tel. 475 286 409
E-mail: michaela.koumarova@ujep.cz

Bc. Kristina Koudelková – ediční činnost
Tel.: 475 286 408
E-mail: kristina.koudelkova@ujep.cz