Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Vědecká rada fakulty (VR) je samosprávný akademický orgán zřizovaný na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu fakulty děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, významných představitelů oborů, ve kterých fakulta uskutečňuje zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává Dlouhodobý záměr fakulty schvaluje studijní programy a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

pdf Složení Vědecké rady FF UJEP

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP

Zápisy ze zasedání VR

Upozornění: pro otevření dokumentů je požadováno heslo. Máte-li oprávnění k prohlížení, zadejte po výzvě programu heslo.

zip Podklady pro VR FF UJEP 15. 6. 2023

zip Podklady pro VR FF UJEP 9. 3. 2023

zip Podklady pro VR FF UJEP 10. 3. 2022

zip  Podklady pro VR FF UJEP 23. 9. 2021 - 1. část (4MB), 2.část (496MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 10. 6. 2021 (10MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 18. 6. 2020 (30MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 12. 3. 2020 (9MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 14. 11. 2019 (32MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 25. 4. 2019

zip Podklady pro VR FF UJEP 21. 2. 2019

zip Podklady pro VR FF UJEP 4. 10. 2018