Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Podrobné informace uchazečům o studium k zápisům do 1. ročníku najdete na webu přijímacího řízení.

  • 21. září 2020 - zápis pro uchazeče 1. a 2. kola přijímacího řízení kombinovaného studia na KGER a informační dopoledne KGER
  • 25. září 2020 - zápis pro uchazeče 2. kola přijímacího řízení 2020/21 a náhradní termín zápisu
Uchazeči druhého kola přijímacího řízení 2020/21, kteří ještě nedodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku, a již je mají, ať se též dostaví k zápisu do 1. roku studia a kopii donesou s sebou. Rozhodnutí o přijetí ke studiu jim bude na základě doložení těchto dokumentů vystaveno dodatečně.