Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Podpořte prof. Royta v nominaci na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2020!

Naším cílem je oslovit ty, kteří osobně nebo online navštívili přednášky prof. Jana Royta a požádat je o krátký komentář k osobě či výuce prof. Royta.  Rádi bychom komentáře spojili v jeden dokument a přiložili k nominaci na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Vaše postřehy či hodnocení prosím přidávejte buď přímo na naší facebookové stránce do komentářů pod příspěvek o této výzvě nebo zasílejte na: monika.beranova@ujep.cz do 18. 9. 2020. Nenapadá Vás, jak podpůrný komentář naformulovat? Postačí třeba i jen lakonické: Podporuji prof. Royta! Děkujeme.

Prof. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. je vynikajícím vysokoškolským učitelem, který se dlouhodobě podílí na vysoce kvalitní vzdělávací činnosti v oboru dějiny výtvarného umění na FF a KTF UK a FF UJEP. K aktuální výzvě způsobené pandemií COVID-19 se postavil s nadstandardním nasazením, když několik kurzů v rámci výuky na UK a UJEP realizoval online formou, konkrétně pořizoval videozáznamy přednášek, které byly šířeny na webu příslušných fakult i prostřednictvím youtube kanálu. Neorientoval se při tom pouze na studenty bakalářského a magisterského studia, ale pořídil záznamy též pro seniory zapsané v kurzech Univerzity třetího věku na UJEP. Dopad této online výuky lze demonstrovat na tom, že některé přednášky zaznamenaly i více než tisíc zhlédnutí.

Velmi děkujeme za podporu nominace,
Vaše FF.