Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Děkanka Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP (nástup 09/2020, úvazek 100%).

Požadavky:

Minimální dosažená kvalifikace Ph.D. s výhledem na habilitaci, odborné vzdělání v oblasti historie, dějin architektury, dějin umění a příbuzných oborů. Zkušenost s realizací projektů CEP, zkušenost s vedením kolektivu, popř. projektových týmů.

Přihlášky s odborným životopisem, kopií dokladů o akademických a vědeckopedagogických titulech, přehledem vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, praxi, členství v odborných společnostech, seznam publikační a grantové činnosti a zejména rozvojový záměr pracoviště ve střednědobém výhledu zasílejte elektronicky k rukám tajemnice FF, ing. Terezie Tahalové, (terezie.tahalova@ujep.cz) do 09. července 2020. Na přihlášku prosíme uvést emailový a telefonický kontakt.