Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

Vážené uchazečky a uchazeči, milé studentky, milí studenti,

ráda bych Vás informovala o tom, že jsem v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací přistoupila k několika vstřícným krokům, které by měly usnadnit Vaši cestu na naši fakultu. V rámci přijímacího řízení na FF UJEP pro akademický rok 2020/2021 byly všem uchazečům o bakalářské a magisterské studijní obory s konečnou platností prominuty přijímací zkoušky. V praxi to znamená, že jedinými podmínkami pro přijetí ke studiu na naší fakultě jsou mimořádně pouze tyto náležitosti:

  1. Řádné odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku v aktuálním termínu, který je nyní stanoven ke 30. dubnu 2020.
  2. Uchazeči o bakalářské studium musí doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu). Zájemci o navazující magisterské studium pak dokládají potvrzený výpis předmětů z bakalářského nebo jiného typu vysokoškolského studia nebo Dodatek k diplomu. V souvislosti s aktuální situací a pravděpodobným odkladem maturitních zkoušek i SZZ prodlužuji termín dodání těchto dokumentů až do termínu zápisu do studia, který se uskuteční až 28. srpna 2020. 

Doufám, že Vám těmito kroky usnadním vstup do studia na naší fakultě a popř. i rozhodování, zda se ke studiu vybraného studijního programu či oboru přihlásit. Nezapomeňte, že je před námi ještě druhé kolo přijímacího řízení, kde budou podmínky nastaveny obdobně. Pro všechny nově přijaté studenty a studentky, kteří zahájí výuku v akademickém roce 2020/2021, připravujeme několik opatření, která by měla usnadnit zahájení vysokoškolského studia a co nejrychlejší adaptaci na novou životní fázi – „vysokoškolák/vysokoškolačka“. 

Přeji Vám, abyste současnou mimořádnou situaci zvládli co nejlépe a abyste obstáli u maturit (popř. SZZ), ať budou probíhat jakýmkoli způsobem. Těšíme se na Vás.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
15. 4. 2020