Sidebar

1
dub, st
28 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s opatřením ministra zdravotnictví a v návaznosti na Příkaz rektora UJEP 1/2020 se na Vás obracím s následujícím sdělením, které upřesňuje specifika fungování Filozofické fakulty UJEP:

  1. Veškerá výuka ve všech formách studia je od 10. 3. 2020 až do odvolání zrušena, fakulta je pro studenty uzavřena, provoz budovy je zabezpečen recepcí od 7.00 ­­do 15.00 hod., vstup do budovy pro zaměstnance je beze změn. 
  2. Po dobu mimořádných opatření jsou zrušeny všechny akce, veřejné přednášky, semináře a konference pořádané FF.
  3. Po dobu mimořádných opatření jsou zrušeny konzultace vyučujících. Vyučující je možné kontaktovat e-mailem.
  4. Vyučující jednotlivých předmětů sdělí svým studentům prostřednictvím informačního systému STAG instrukce k alternativním formám výuky minimálně na dobu náledujích dvou týdnů nebo na dobu mimořádných opatření. Využít je možno komunikačních technologií, materiálů pro distanční formu studia (MOODLE), samostudia, konzultací prostřednictvím emailu atd.
  5. Uzavřeny jsou katedrové studovny a další pracoviště fakulty.
  6. Studijní oddělení fakulty je otevřeno Po - Čt od 9.00 do 11.00 hod, pro komunikaci s ním využijte namísto osobní návštěvy e-mail.
  7. Termín odevzdání závěrečných prací platí prozatím dle harmonogramu FF UJEP, tj. 9. dubna 2020.
  8. Po odvolání mimořádných opatření v návaznosti na délku jejich trvání jsem připravena vydat nové opatření děkanky, které bude reflektovat vzniklou situaci. Případné posuny termínů v rámci Harmonogramu akademického roku 2019/2020 či jiné kroky budou nastaveny tak, aby fakulta zajistila možnost řádného splnění požadavků vyplývajících ze studijních plánů.
  9. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretariáty svých kateder nebo sekretariát fakulty (9.00 -14.00 hod.)

Všichni vnímáme vážnost situace, kterou nelze podceňovat, ale zároveň je nutné zachovat klid a rozvahu. Ujišťuji vás, že informace týkající se studia a chodu fakulty budeme aktualizovat na internetových stránkách fakulty a prosím vás o jejich sledování. Zásadní sdělení obdržíte též e-mailem.  Věřím, že situaci společně zvládneme a brzy se budeme moci vrátit do poslucháren a studoven.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
11. 3. 2020