Sidebar

1
dub, st
28 Aktuality

S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP.

Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů.

Akademickým pracovníkům se důrazně doporučuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup zaměstnavatele.

Rektor UJEP důrazně opakuje doporučení vedoucím pracovníkům všech útvarů UJEP vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všem zaměstnancům a studentům na fakultách tak, aby byla minimalizována potenciální rizika.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
V Ústí nad Labem 10. 3. 2020