Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Akademický senát FF UJEP vyhlásil volby do Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem ("velkého senátu"), a to pro funkční období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2022. Návrhy na kandidáty je možné podávat do 5. listopadu. Volby pak proběhnou ve dnech 18., 20. a 22. listopadu od 9.00 do 15.00 ve vstupním vestibulu fakulty. Podrobné informace naleznete na webu FF, http://ff.ujep.cz/akademicky-senat Považuji za nutné, aby byl hlas naší fakulty slyšet v univerzitním senátu, proto má smysl kandidovat a samozřejmě i volit. Naše fakulta vás potřebuje!