Sidebar

20
říj, ne
42 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V045 - „Slovensko-české vzťahy v 20. storočí“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje PhDr. Peter Kovaľ, PhD., působící kmenově jako odborný asistent na Institutu historie Prešovské univerzity. Kurz je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia zajímající se o moderní dějiny Československa a střední Evropy. Využijte mimořádnou příležitost poznat aktuální hodnocení česko-slovenského soužití z pohledu slovenských historiků a starší a současné slovenské historiografie. Vedení katedry doporučuje návštěvu kurzu zejména studentům II. a III. ročníku bc. studia a všem, kteří píší kvalifikační práce na téma moderních československých dějin. Výuka kurzu proběhne ve blokově v říjnu a prosinci. Kurz bude zahájen v pondělí 30. 9. v 16 hodin. Neváhejte se zápisem.