Sidebar

20
říj, ne
42 Aktuality

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Milé studentky, Milí studenti!

Zdravím Vás na počátku nadcházejícího akademického roku 2019/2020 a věřím, že bude pro Vás, ať už jste na jakékoli straně katedry, rokem úspěšným. Celý rok budeme mít možnost se SVOBODNĚ setkávat na přednáškách a seminářích a SVOBODNĚ diskutovat ve výuce i mimo ni, protože různých aktivit nad rámec výuky se u nás na fakultě děje opravdu mnoho. SVOBODNĚ zase vyjedeme na exkurze, kamkoli za hranice a mnozí z nás SVOBODNĚ realizují kratší či delší zahraniční pobyty. Chtěla bych v souvislosti s tím připomenout důležitou věc – po celý podzim si budeme prostřednictvím různých přednášek, besed, výstav i jiných akcí připomínat 30. výročí od sametové revoluce. Doba, kdy tehdejší studenti stáli 17. listopadu na Národní třídě, je Vám, dnešním studentům, velmi vzdálená. Narodili jste se ve svobodné společnosti a prožili v ní celý život. Nepamatujete si dobu, kdy bylo velmi těžké se dostat na vysokou školu, pokud Vaši rodiče neměli příslušný kádrový profil, se strýčkem emigrantem v Rakousku to bylo téměř nepředstavitelné. Nebylo možné vycestovat bez tzv. výjezdní doložky a do valutové ciziny bez devizového příslibu. Na zapojení telefonu do bytu se čekalo dlouhé měsíce či roky, stejně jako na nové auto (o výběru značky se nedalo moc mluvit). Pokud jste si chtěli koupit dobrou knihu, čekali jste ve čtvrtek od rozbřesku před knihkupectvím, a když jste se k pultu nedostali mezi prvními, měli jste smůlu. Ekonomickou elitou národa byli zelináři, kteří profitovali na prodeji banánů, prodavačky v mototechnách či jiných prodejnách, kde se dalo obchodovat s nedostatkovým zbožím. Svoboda má mnoho podob. Dnes se jí každý zaklíná, když ventiluje jakýkoliv názor kdekoliv. Když se domáhá pro sebe, svou rodinu či svou stranu čehokoliv. Jako bychom SVOBODNĚ mohli vlastně všechno. Žijeme přece ve svobodné společnosti. Využijme 30. výročí sametové revoluce k tomu, abychom si připomněli, že svoboda je hlavně zodpovědnost každého z nás, že není samozřejmostí a musíme se o ni starat.

Přeji nám všem dobrý start do zimního semestru a zvu vás zároveň na všechny připravované akce! 

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP