Sidebar

18
srp, ne
14 Aktuality

Vážení budoucí studenti FF UJEP,

na základě rozhodnutí děkanky FF UJEP prof. PhDr. M. Hrubé, Ph.D.o Vašem přijetí ke studiu Vás zveme k zápisu do 1. roku studia, který se  bude konat dne 20. srpna 2019 od 10 hodin v  červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu UJEP.

Upozorňujeme Vás, že podle čl. 5 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UJEP je uchazeč povinen se dostavit k zápisu osobně.

Současně Vám sdělujeme, že Vaše případná neúčast u zápisu bude posuzována jako projev Vaší rezignace na studium na FF.

K zápisu si prosím přineste:

  • 2 fotografie jako na občanský průkaz
  • psací potřeby