Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademicky rok 2020/2021 je 1. září 2019 a nově jsme zavedli uzávěrku 1. 2. 2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteří v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertací.

https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/