Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Vážení studenti vyšších ročníků,

své indexy (studijní výkazy) předložte ke kontrole na studijní oddělení do 31. října 2018.

V indexu musí být zapsány názvy předmětů, jejich kódy a kreditní body.

Pokud byl předmět úspěšné splněn, musí být v indexu proveden zápis zkoušky nebo zápočtu s datem a podpisem zkoušejícího.

Pokud zkoušce předchází zápočet, musí být zapsáno splnění tohoto zápočtu.

Všechny získané zápočty a zkoušky musí být také uvedeny v informačním systému STAG (doporučuji před odevzdáním indexu zkontrolovat a při zjištění chybějících záznamu požadovat na příslušné katedře nápravu).