Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium o filosofických a společensko-vědních aspektech sebevražedného chování, sebepoškozování, euthanasie a dalších souvisejících činů včetně historického, společenského a kulturního kontextu.

Symposium se koná 17. listopadu 2018 v budově FF UJEP, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 10 hodin. Zváni jsou filosofující učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost. Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název příspěvku) přijímáme do konce října 2018 na e-mailové adrese: ergot@post.cz. Příspěvky by neměly přesáhnout 20 minut.

Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách https://ergotsite.wordpress.com, a zaslané do konce listopadu 2018 na adresu ergot@post.cz bude možno publikovat v tematickém čísle revue ERGOT, které vyjde začátkem roku 2019. Podmínkou publikace není prezentace příspěvku na symposiu.

Za organizátory a redakční radu: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. a Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.