Sidebar

21
zář,
30 Aktuality

Filozofická fakulta UJEP si vás dovoluje pozvat na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru – Česká společnost a historická výročí, která se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2018. Fórum je otevřeno všem, kdo chtějí společně diskutovat o svých přístupech ke vzdělávání o minulosti, příležitostech, ale také problémech, které jejich úsilí provází. Konference je připravována ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Pedagogickou fakultou UK a Filozofickou fakultou UK.