Sidebar

21
čec, so
19 Aktuality

Varnsdorf? Pivovar Kocour. Výběžek. Německo hned za kopcem. Zajímaví lidé, kteří se sem čím dál tím víc stěhují z větších měst. Ještě něco? Kostely! Hromada kostelů. Filozofická fakulta UJEP za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje organizuje výstavu mapující příběhy kostelů ve Varnsdorfu. Na výstavě spolupracovali též odborníci z Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a pracovníci z varnsdorfské pobočky vlastivědného muzea v Děčíně.

„Varnsdorf v minulosti i v dnešní době vždy stál na hranici. Bezprostřední kontakt se sousedním Saskem osobitě formoval tvář města i z hlediska církevní konfese. Rozmanitost území je z tohoto hlediska nejlépe patrná v počtu a v podobě chrámů. Vedle tradičního barokního kostela sv. Petra a Pavla vznikaly v období nebývalé ekonomické konjunktury na přelomu 19. a 20. století další reprezentativní svatostánky. Vůdčí roli v celé habsburské monarchii měl Varnsdorf v případě starokatolické církve. Naprosto špičkovými architektonickými počiny jsou evangelický kostel a nový katolický kostel sv. Karla Boromejského. Do výčtu byl zařazen i kostel v bývalé samostatné obci Studánka, která je dnes součástí Varnsdorfu,“komentoval výstavu Mgr. Martin Zubík, její autor a doktorand katedry historie FF UJEP.

Filozofická fakulta chystá celou řadu prezentací této výstavy. První se uskutečnila ve středu 27. června 2018 v Městské knihovně ve Varnsdorfu. Na programu byla krátká prezentace výstavy spojená s komentovaným promítáním fotografií a návštěvou jednoho z kostelů. V průběhu letních měsíců bude možné si výstavu prohlédnout na varnsdorfském Hrádku. Výjimečná bude prezentace v  přímo v kostele sv. Petra a Pavla, která bude na konci září a na níž proběhne i diskuse k významu a možnostem záchrany cenných sakrálních památek

„Filozofická fakulta UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávání v oboru dokumentace a prezentace hmotného kulturního dědictví. Cílem výstavy je srozumitelnou formou představit všem zájemcům o historii nejen z Varnsdorfu a okolí dramatické příběhy varnsdorfských kostelů, které tvoří stěžejní část památkového fondu města,“uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka fakulty. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web přístupný na adrese http://ff.ujep.cz/vdf-kostely. Výstava je vytvořena v české a německé mutaci, aby oslovila nejen místní zájemce o historii a památky, ale také návštěvníky z nedalekého Saska.