Sidebar

16
čec, po
18 Aktuality

Německá autorka a režisérka Petra Wülleneweber napsala text Zbytky záře (Restglühen)v roce 2015 a letos si ho inscenační tým zodpovědný za třetí premiéru druhé sezóny projektu Překročit hranice. Režisér Juraj Marušic vysvětluje výběr až kafkovsky absurdního příběhu z prostředí ústavu pro vyhořelé lakonicky: „Mňa na ňom zaujala predovšetkým forma akou je písaný. A teda striedanie vonkajšieho světa, v ktorom sú postavy nútené koexistovať v spoločnosti iných ľudí, kvôli ktorým modifikujú nie len svoje správanie, ale hlavne svoje priority, a vnútorného sveta postáv, kde sú skutočne samy sebou“. Dramaturg Otto Kauppinen svého kolegu doplňuje: Text Zbytky záře mě oslovil tematizováním systému, ve kterém žijeme. Většina z nás se v životě žene za "zbytky záře" příslibu štěstí materiálního úspěchu, o jehož důležitosti nás dennodenně přesvědčuje reklama, média a koneckonců i životní styl většinové populace západní společnosti. Text ukazuje, že jde opravdu pouze o planý slib, o "zbytky" - v jednom okamžiku si člověk uvědomí, že při honu za úspěchem svoji záři ztratil."

Komedie Zbytky záře Petry Wülleneweber je o snaze uniknout systému, který vás léčí jen proto, aby vás znovu opotřeboval. Hrdinové příběhu poznají, že útěk nebude tak jednoduchý: jejich problémy jsou nedílnou součástí kapitalistického systému, jehož chod svým životním stylem udržují.

Scénické čtení Zbytky záře je šestým pokračováním cyklu Překročit hranice, kde studenti vysokých uměleckých škol kooperují na překladu a inscenování čerstvých německojazyčných textů, jimž Činoherní studio poskytuje prostředí pro jejich první české uvedení. Na překladu textu Zbytky záře spolupracovali studenti Katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem se studenty Slavistiky Technické univerzity v Drážďanech. Během několika vzájemných setkání diskutovali kontext textu, významy a posuny překladu i překladatelské problémy, které se během práce na textu vyskytly. Scénickou realizací textu byli tentokrát pověřeni studenti a doktorandi Divadelní fakulty JAMU v Brně. V jednotlivých rolích se představí jak herci Činoherního studia Jan Plouhar, Václav Hanzl, Jan Jankovský či Marta Vítů, tak hostující herečky – Michaela Rykrová a Tereza Volánková.

Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Premiéra: 5. května 2018 v 19.00 v Obejváku ČS
Reprízy: 15. a 21. května v 19.00 v Obejváku ČS

více informací: https://www.cinoherak.cz/repertoar/zbytky-zare/