Sidebar

21
čen, čt
30 Aktuality

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, který finančně podpořil Ústecký kraj, se chystá vznik další výstavy. I ta připomene rok 1918, tentokrát jako rok konce první světové války.

S výročím vzniku Československa souvisí i výročí konce tzv. Velké války. Rok 1918 přinesl dlouho očekávaný mír, ale rovněž dalekosáhlé geopolitické změny a sčítání nevratných ztrát. S poválečnou obnovou úzce souvisí i budování pomníků padlým vojákům všech národností, kteří položili své životy na frontách Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru i celkový ráz poválečné vzpomínkové kultury. Zároveň jsou hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění, nachází se mezi nimi řada hodnotných realizací. Fond těchto pomníků doznal zásadní redukce v době druhé světové války i v časech poválečných, kdy řada pomníků zanikla nebo byla nevhodně adaptována.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připraví Filozofická fakulta výstavu Pomníky velké války. Snahou je přiblížit okolnosti vzniku pomníků Velké války, v základních obrysech zmapovat jejich fond a prezentovat segment umělecky nejzdařilejších pomníků na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj je stejně jako jiné oblasti Sudet v návaznosti na většinově německé obyvatelstvo odlišný od českého vnitrozemí – vznik republiky zde oslavován nebyl, konec první světové války ano. To se pochopitelně odrazilo i na paměťové kultuře První republiky, včetně pomníků.

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, které vznikají za podpory Ústeckého kraje, vznikla rovněž výstava Rok 1918 na Ústecku, která bude od poloviny dubna putovat po gymnáziích a kulturních institucích Ústeckého kraje.