Sidebar

22
bře, čt
40 Aktuality

avi Reportáž Regionální televize Ústecka "UJEP představila výstavu Rok 1918 na Ústecku"

Výstava Rok 1918 na Ústecku je výsledkem výzkumu studentů magisterského a doktorského studia na katedře historie FF UJEP.

Patnáct výstavních panelů představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.

Výzkum se uskutečnil od počátku loňského roku za podpory projektu z Fondu Ústeckého kraje a výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918. Pozornost věnovali především provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.

„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu, které prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na které se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá pro odborníky, ale především zájemce o historii a laickou veřejnost. Doufám, že výstava přispěje k pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu se specifickými dějinami regionu, ve kterém žijeme,“ uvedl editor výstavy a katalogu Jan Grisa.

V rámci výzkumu, který předcházel vzniku výstavy, navštívili autoři řadu regionálních i centrálních archivů a spolupracovali též s muzejními institucemi, které zapůjčily především obrazový materiál. „Vznik výstavy byl náročný, stejně jako předcházející výzkum. Musíme si uvědomit, že na konci první světové války panoval především nedostatek, hlad a všeobecný chaos. Málokdy se našel někdo, kdo události zaznamenal na fotoaparát nebo jim věnoval větší pozornost ve svých vzpomínkách. Naštěstí se však podařilo z těchto střípků dát dohromady mozaiku, kterou na konci února představíme veřejnosti,“ dodal Grisa.

Výstava potrvá do 5. dubna. Derniéra výstavy bude spojena s krajským kolem dějepisné olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra historie FF UJEP pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Výstava se poté představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, na Hradě v Litoměřicích, v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům o danou problematiku bude k dispozici i výstavní katalog.